Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Textul evanghelic în cultura românească (încercare de sinteză)

Autor:
Publicația: Limba română, LXI (1), p. 26-37
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The author has devised a retrospective philological study of the dissemination of evangelical texts in Romanian culture, since the Slavonic period until the early pre-modern era. The research points out that the works created in the fifteenth century in different centers of copyists and miniaturists led to the imposition of a genuine Moldavian style, which was affected the graphic and stylistic aspect of the manuscripts from the Orthodox world. Next century was marked by several Slavonic Gospels printed, at first, by Macarie, in 1512, and by several Romanian versions of the Gospels, realised by Philip Moldoveanul (Mahler), in 1552–1553, by the priest Bratul, in 1559–1560, by diac Coresi, in 1561, and by Radu from Măniceşti, in 1574. The replacement of the liturgical language and the introduction of national language in church occurred only in the last decades of the seventeenth century, by the publication of the Gospel, in Bucharest, in 1682, under the patronage of Serban Cantacuzino, the text being then reprinted by Antim Ivireanu in 1697, and becoming a standard text for all subsequent editions. The study contains some parallel analysis of texts, aimed to show the relationships and connections between the various editions and reprints of the Gospel. The research underlines that there is a different version of the Gospels to be found in the New Testament printed in 1648, in Alba Iulia, as a result of the uptake and processing of Western humanistic model, and illuminates the way in which the Bibles published in 1688 and 1795 relate to this particular version.
Cuvinte-cheie:
  • evanghelie, tradiţie manuscrisă, surse ale traducerii, înlocuirea limbii liturgice, modelul umanist occidental
  • gospel, the manuscript tradition, sources of translation, the replacement of liturgical language, Western humanistic model
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 18

10Gheorghe ChivuDe la litera la spiritul unui text sacru. Mărturia unui Evangheliar manuscrisTDR, II, 41-482010pdf
html
9Ioan-Florin FlorescuLe Tétraévangile de Sibiu (1551-1553). Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des ÉvangilesBibl. Jass., 1, 38-902010pdf
html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
15Eugen PavelÎntre filologie și bibliofilieEditura „Biblioteca Apostrof”2007
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
21Eugen PavelCarte și tipar la Bălgrad
(1567-1702)
Editura Clusium2001
22Ion Gheție, Alexandru MareșDiaconul Coresi şi izbânda scrisului în limba românăEditura Minerva1994
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
58Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
4Alexandru MareșEvangheliarul din Petersburg, tipărirea unei mai vechi traduceri moldovenești?LR, XVII (1), 851968
8Alexandru MareșObservații cu privire la Evangheliarul din PetersburgLR, XVI (1), 651967
3Alexandru MareșPrecizări în legătură cu traducerea Tetraevanghelului lui CoresiSCL, XVIII (6), 6511967
11Ion GhețieConsiderații filologice și lingvistice asupra Evangheliarului din PetersburgSCL, XVII (1), 471966
22P. P. PanaitescuÎnceputurile și biruința scrisului în limba românăEditura Academiei1965
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
3Ștefan PașcaActivitatea lui Moses Gaster în domeniul lingvisticii și al filologiei romîneCL, I (1-4), 1031956
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: