Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Carte și tipar la Bălgrad. (1567-1702)

Autor:
ISBN:9735553333
Editura:Editura Clusium
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 21

0Dora VăetușDinamica lexico-semantică în versiunile biblice româneşti (Ev. Luca, 15, 22-24)Tohăneanu, 386-3952019
1Monica VlaseLista lucrărilor științifice publicate de Prof. univ. dr. Elena DragoșDragoș, 15-252019pdf
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Alexandru MareșO precizare privind traducerea Pânii pruncilorLR, LXV (3), 421-4242016pdf
2Eugen PavelThe beginnings of textual criticism in Old Romanian writingDR, s.n., XXI (1), 172016pdf
html
0Ioana Moldovanu-CenușăMarginalii filologice la Psaltirea de la Bălgrad (1651)Phil. Jass., XII (2), 139-1452016pdf
html
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
0Alexandru MareșL’édition des textes roumains anciensMan. phil. éd., 952015html
0Dora VăetușThe Glossing of the Borrowings – an Argument for the Lexical Modernization of Old Romanian Literary LanguageTDR, VII, 69-792015pdf
html
0Dora VăetușDinamică lexico-semantică în versiuni biblice românești. Studiu de caz: Parabola samarineanului milostivVariația, 1, 2172015pdf
0Dora VăetușLexical-Semantic Dynamics in Romanian Biblical Versions. Case Study: The Parable of the Publican and the PhariseeTDR, VI, 77-922014pdf
html
2Eugen PavelThe Slavonic model versus the Latin model in the Romanian biblical textsDR, s.n., XIX (1), 822014pdf
html
1Alexandru MareșDouă note coresiene LR, LXII (4), 481-4912013pdf
html
1Eugen PavelModelul slavon versus modelul latin în textele biblice româneştiRITL, VII (1-4), 232013pdf
1Florentina NicolaeInfluenţe ale literaturii patristice în a doua predoslovie a „Psaltirii” de la Alba Iulia (1651)RITL, VII (1-4), 1672013pdf
2Emanuela TimotinConsideraţii despre lexicul tipăriturii Pânea pruncilor şi neîmplinirile unei ediţii recenteLR, LXI (2), 225-2332012pdf
html
1Eugen PavelLes sources de la traduction du Nouveau Testament de 1648Syn. Roum., 7, 305-3242012pdf
html
0Eugen PavelTextul evanghelic în cultura românească (încercare de sinteză)LR, LXI (1), 26-372012pdf
html
5Gheorghe ChivuLes écrits religieux, une composante définitoire de la culture roumaine ancienneTDR, IV, 19-352012pdf
html
5Gheorghe ChivuScrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneștiDR, s.n., XVII (1), 54-672012pdf
html
11Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012

Recenzii la această publicație: 1

Elena DragoșDR, s.n., IX-X, 3132004-2005pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].