Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Consideraţii despre lexicul tipăriturii Pânea pruncilor şi neîmplinirile unei ediţii recente

Autor:
Publicația: Limba română, LXI (2), Secțiunea Filologie, p. 225-233
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:L’étude porte sur le catéchisme catholique Pânea pruncilor, paru en 1702, le dernier ouvrage publié dans l’imprimerie d’Alba Iulia. L’auteure montre que l’édition récente de l’ouvrage est incomplète et défectueuse, et analyse le lexique du catéchisme du point de vue de sa relation avec le lexique littéraire, éventuellement régional, de l’époque. On analyse des emprunts faits à l’hongrois ou au latin et des dérivés, afin d’établir s’ils étaient des termes couramment utilisés dans la langue des XVIe – XVIIIe siècles ou des mots employés pour la première fois dans cet ouvrage.
Cuvinte-cheie:
  • lexic, Pânea pruncilor, tipografia din Alba-Iulia, catehism, neologisme, ediţie critică
  • lexique, Pânea pruncilor, imprimerie d’Alba-Iulia, catéchisme, néologismes, édition critique
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 10

89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
21Eugen PavelCarte și tipar la Bălgrad
(1567-1702)
Editura Clusium2001
1Alexandru MareșNote filologiceLR, XLVI (1-3), 1371997
22Ion Gheție, Alexandru MareșDiaconul Coresi şi izbânda scrisului în limba românăEditura Minerva1994
83Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
64Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
4Ion GhețieEvoluția normelor literare în tipăriturile ardelenești de la sfîrșitul secolului al XVII-leaLR, XXII (5), 4431973
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: