Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cuvinte-fantomă în ediţiile unor texte româneşti vechi

Autor:
Publicația: Limba română, LXVI (1), Secțiunea Filologie, p. 79
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Mots fantômes dans les éditions des textes roumains anciens]
L’auteur attire l’attention sur certains mots fantômes ou mots obscures enregistrés dans les editions récents des texts roumains anciens: caiu, conre, efiviţi etc., qui sont le résultat des mauvaises lectures.
Cuvinte-cheie:
  • cuvinte obscure, lecţiuni greşite, cunoaşterea insuficientă a scrierii chirilice
  • mots obscurs, mauvaises lectures, la connaissance insuffisante de l’écriture cyrillique
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

2Emanuela TimotinConsideraţii despre lexicul tipăriturii Pânea pruncilor şi neîmplinirile unei ediţii recenteLR, LXI (2), 225-2332012pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: