“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Cuvinte-fantomă în ediţiile unor texte româneşti vechi

Author:
Publication: Limba română, LXVI (1), Section Filologie, p. 79
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:[Mots fantômes dans les éditions des textes roumains anciens]
L’auteur attire l’attention sur certains mots fantômes ou mots obscures enregistrés dans les editions récents des texts roumains anciens: caiu, conre, efiviţi etc., qui sont le résultat des mauvaises lectures.
Key words:
  • cuvinte obscure, lecţiuni greşite, cunoaşterea insuficientă a scrierii chirilice
  • mots obscurs, mauvaises lectures, la connaissance insuffisante de l’écriture cyrillique
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 5

2Emanuela TimotinConsideraţii despre lexicul tipăriturii Pânea pruncilor şi neîmplinirile unei ediţii recenteLR, LXI (2), 225-2332012pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: