“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Lexicon Palaeoslovenico-graeco-latinum

Author:
Publisher:G. Braumüller
Place:Vindobonae
Year:

Citations to this publication: 87

1Ion-Mihai Felea
  • Lexiconul Staicu în raport cu cele din familia Berînda: ortografie și alcătuire
  • The Staicu lexicon in relation to lexicons belonging to the Berynda family: orthography and structure
Diacronia, 13, A1812021pdf.ro
pdf.en
0Adina Chirilă
  • Filipeni, 3, 8 în limba română: un caz de primat al normei
  • Philippians, 3, 8 in Romanian language: a case of primacy of norm
Diacronia, 11, A1592020pdf.ro
pdf.en
0Emanuela Timotin, Mariyana Tsibranska-KostovaÎnvățăcei și învățători. Marginalii românești într-un manuscris slavon din Biblioteca Națională „Chiril și Metodiu” din SofiaSiupiur, 285-2942020pdf
0Cătălina VătășescuUtilizarea în lexicul religios românesc a familiei cuvântului deşertLR, LXVIII (2), 267-2752019pdf
1Marius MaziluUn cuvânt obscur din Pravila de la Govora: „jucărăli”LR, LXVIII (2), 323-3242019pdf
0Sergiu DrincuPrefixul ză- / za- în limba românăTohăneanu, 124-1322019
1Alexandru MareșUdrişte Năsturel (Note filologice)LR, LXVII (3-4), 3212018pdf
1Alin-Mihai GhermanTrei note etimologiceDR, s.n., XXIII (2), 152-1552018pdf
html
0Daniela Butnaru
  • O analiză diacronică a cîmpului hidronimului Crasna
  • A diachronic analysis of the Crasna hydronim field
Diacronia, 8, A1212018pdf.ro
pdf.en
0Dragoș Moldovanu, Daniela ButnaruUn toponim de origine slavo-bulgară din centrul Moldovei: BârnovaALIL, LVIII, 972018pdf
html
0Pârvu BoerescuCompletări şi comentarii pe marginea Dicţionarului etimologic al limbii române (DELR), vol. II, partea 1LR, LXVII (1), 3-222018pdf
1Alexandru MareșCuvinte-fantomă în ediţiile unor texte româneşti vechiLR, LXVI (1), 792017pdf
0Ana-Maria Gînsac, Mădălina UngureanuLes premiers enregistrements lexicographiques des noms propres dans la langue roumaine : les dictionnaires slavons-roumains du XVIIe sièclePhil. Jass., XIII (2), 532017pdf
1Dana-Mihaela Zamfir, Andreea DinicăObservaţii privind originea şi istoria folosirii adjectivului obraznic în limba românăLR, LXVI (4), 5412017pdf
1Dinu MoscalToponimul Iaşi. Probleme de etimologie și pronunțiePhil. Jass., XIII (2), 1052017pdf
1Ioan-Mircea FarcașModalizarea şi aspectul în subdialectele bănăţean şi maramureşeanFD, XXXVI, 17-252017pdf
html
1Maria Stanciu IstrateConsiderații pe marginea vitalității împrumuturilor slavone din limba românăDindelegan, 3772017
3Maria Stanciu IstrateConcurența sinonimelor în epoca vecheSIL6, 267-2792017pdf
1Pârvu BoerescuAdjectivele mare şi tare – două enigme etimologice?LR, LXVI (4), 4432017pdf
1Viviana-Monica Fătu IlieCherchelit şi sinonimele lui în graiurile dacoromâne sudiceSIL6, 86-952017pdf
5Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal, Mădălina UngureanuPractici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
0Călin PopescuPsaltirea națională
Introducere în filologia celui mai longeviv text literar românesc
Mediaprint2017
0Adina ChirilăPreserving the Allusions in Translating the BibleMean. Transl., 3692016pdf
0Carolina PopușoiUn sufix în retragere: -elnicPerspective, 3352016pdf
0Călin PopescuLinguistic Boundaries for the Denominational Faiths. On the Translations of the Greek καθολική in the old Romanian and Slavonic CreedsTDR, VIII, 39-532016pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanAbout places and their therapeutic properties topical appellatives derived with suffixes from plant names in Romanian languageCCI, 4, 79-862016pdf
html
2Maria Stanciu-IstrateUn manuscris românesc din Manchester. Istoria unui împărat foarte scumpMareș, 2232016
1Pârvu BoerescuDin nou despre a arăta, a areta, a arreta, arătosLR, LXV (1), 32016pdf
0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016
0Adina Chirilă
  • Note despre redarea unui pasaj evanghelic controversat în limba română (Mt, 19, 24)
  • Notes on the reproduction of a controversial evangelical passage in Romanian (Mt, 19, 24)
Diacronia, 1, A22015pdf.ro
pdf.en
0Călin PopescuIstoricul celui mai stabil text literar românesc. Studiu comparativ asupra edițiilor „Psaltirii Naționale”LDMD, 3, 961-9732015pdf
html
5Dana-Mihaela ZamfirAdverbul adică în cursul istoriei limbii române. Schimbări semantice şi relaţii sinonimice. Modificări fonetice şi amplificări expresiveCSP, I, 183-2082015pdf
0Floarea VârbanAspecte privind structura vocabularului în cel mai vechi octoih în limba română (I)LR, LXIV (1), 992015pdf
0Floarea VîrbanAspecte privind structura vocabularului în cel mai vechi octoih în limba română (II)LR, LXIV (3), 401-4162015pdf
1Maria Stanciu IstrateConsiderații privind evoluția semantică a unor împrumuturi slavoneVariația, 1, 2092015pdf
1Mioara DragomirVerbul a (se) voiera şi familia lexicală: sensuri, etimologie şi atestări – contribuţii la Dicţionarul limbii române al Academiei (ediţia a doua). Câteva reflecţii filologiceALIL, LV, 1212015pdf
html
1Mădălina Ungureanu
  • Despre notele marginale din prima versiune românească integrală a Septuagintei (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)
  • On marginal notes in the first Romanian unabridged version of the Septuagint (Ms. 45 kept in the Cluj branch of the Romanian Academy Library)
Diacronia, 2, A232015pdf.ro
pdf.en
2Mădălina UngureanuLe procédé de la glose dans Parimiile preste an (Iaşi, 1683)Phil. Jass., XI (1)2015pdf
html
0Viviana-Monica Ilie-FătuAdjective care denumesc comportamente ale oilor. Cu aplicaţie la graiurile dacoromâne sudiceSIL5, 1122015pdf
1Alexandru MareșPovestirea despre Dracula-Voievod, creaţie a literaturii slavo-române?LR, LXIII (4), 5212014pdf
6Alexandru MareșNote filologice despre Staico GrămăticulCoteanu, 249-2592014pdf
3Dana-Mihaela ZamfirÎn legătură cu istoria amuţirii lui -u final. Despre rezistenţa în timp şi despre difuziunea dialectală a tipurilor fonetice puiu, ochiu şi ariciuSID15, 3132014pdf
2Eugen MunteanuMaterial lexical inedit din versiunea „Milescu” revizuită a Vechiului Testament (MS. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)ALIL, LIV, 72014pdf
html
0Mădălina UngureanuNote lexicale pe marginea Parimiilor preste an (Iaşi, 1683)AUI, LX, 3452014pdf
1Octavian GordonRejoice, o, Full of Gifts! A Translation Theory Analysis of ΚεχαριτωμενηRRL, LIX (1), 77-902014pdf
html
1Silvia ChioseaSome lexical aspects of two unknown texts from the 17th century: a Greek-Romanian letter and an encomium addressed to Constantin Brâncoveanu (ms. BAR 766)CCI, 3, 686-6972014pdf
html
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (III)Phil. Jass., IX (1), 89-972013pdf
html
1Alina CamilAspecte ale evoluției termenilor vechi prezenți în Liturghier. Tradiție vs. inovațieExplorări, II, 172012pdf
0Dana-Mihaela ZamfirTermeni pentru noţiunile «puer» şi «heres» în limba română istoria schimbărilor de sens şi difuziune dialectalăSID14, 4502012pdf
0Iosif CamarăNote filologice la Cartea a IV-a a RegilorBibl. Jass., 3, 1252012pdf
html
4Maria Stanciu IstrateDerivate neobişnuite într-un text românesc din a doua jumătate a secolului al XVII-leaLR, LXI (1), 37-432012pdf
html
0Maria Stanciu IstrateDenumiri ale efemerului într-un text religios din veacul al XVII-lea, tradus de Udrişte NăsturelDirecții, I, 3172012pdf
2Mădălina UngureanuÎntre Vechiul Testament şi parimiar: cartea lui IovPhil. Jass., VIII (1), 81-932012pdf
html
1Mădălina UngureanuTwo fragments of Suida’s Lexicon in Dosoftei’s Parimiile preste anTDR, IV, 125-1302012pdf
html
1Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (II)Phil. Jass., VIII (2), 167-1772012pdf
html
0Pârvu BoerescuNote etimologice şi lexicale. I. fulg; II. Stâlpuri: stâlpură, stâlpLR, LXI (1), 45-532012pdf
html
2Vasile FrățilăElementul slav vechi din lexicul dialectului istroromânAUI, LVIII, 87-1142012pdf
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
0Ionela EneTermeni religioşi de origine grecească în Documentele privitoare la istoria oraşului IaşiTDR, III, 131-1422011pdf
html
0Iulia Mazilu BucătaruAspecte lexicale în Biblia de la București (1688) și Șapte taine a besearecii (1644). Studiu comparativExplorări, I, 2952011pdf
0Maria Stanciu IstrateCompuse inedite pentru denumirea atributelor divinităţii în vechea română literarăTDR, III, 169-1762011pdf
html
1Mădălina UngureanuAspecte ale traducerii la DosofteiTDR, III, 159-1682011pdf
html
1Mădălina UngureanuAspecte ale lexicului în Parimiile preste an (Iași, 1683)Explorări, I, 3922011pdf
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (II)AUI, LVII, 49-752011pdf
1Alexandru MareșMărunţişuri filologice LR, LIX (2), 267-2732010pdf
html
0Eugen MunteanuLes reflets en roumain du syntagme ἄρτος ἐπιούσιος (Matthieu 6:11, Luc 11:3)Bibl. Jass., 1, 912010pdf
html
9Ioan-Florin FlorescuLe Tétraévangile de Sibiu (1551-1553). Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des ÉvangilesBibl. Jass., 1, 38-902010pdf
html
0Ionela EneTermeni religioși de origine slavă în Documentele privitoare la istoria orașului IașiTDR, II, 117-1262010pdf
html
1Maria GiosanuAspecte lingvistice în Triodul de la 1726TDR, II, 279-2862010pdf
html
1Mioara DragomirInterprétations erronées dans les traductions roumaines des manuscrits bibliques 45 et 4389 (Les Proverbes de Salomon)Bibl. Jass., 1, 242010pdf
html
1Emanuela TimotinFriguri ‘febră’, sinonimele şi concurenţii săi în româna veche. Evoluţia unui câmp onomasiologicLR, LVIII (1), 48-642009pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (II)AUT, XLVI, 592008pdf
html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. GlosarAUT, XLV, 15-722007pdf
html
1Oana PanaitePrime & unice atestări în Leastvița, traducerea lui Varlaam în limba românăAUI, LIII, 852007
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
0Cosmin VilăuStudiile de slavistică ale lui Alexandru ŞtefulescuRSL, XLI, 1602006pdf
0Nicolae RaevschiVorovi / vorbiLRM, XVI (11-12), 652006pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
0Elena ComșuleaCâteva corespondențe lexicale în vechi versiuni ale BiblieiDR, s.n., I (1-2), 2131994-1995pdf
html
5Dragoș MoldovanuEtimologia hidronimului MoldovaALIL, XXVIII, 51981-1982pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].