“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Despre notele marginale din prima versiune românească integrală a Septuagintei (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)
  • On marginal notes in the first Romanian unabridged version of the Septuagint (Ms. 45 kept in the Cluj branch of the Romanian Academy Library)

Author:
Publication: Diacronia, 2, A23
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Ms. nr. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române conţine prima traducere românească integrală a Vechiului Testament în versiunea Septuagintei păstrată pînă astăzi, realizată de Nicolae Milescu Spătarul în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Istoria acestui text este descifrată doar parţial; se știe că manuscrisul nu conţine traducerea propriu-zisă, ci o revizie a ei. Identitatea revizorului, ca și traseul urmat de text după această primă prelucrare, sînt încă disputate. Lucrarea de faţă își propune să studieze inventarul notelor marginale din două cărți biblice ale manuscrisului, Facerea și Iov, încercînd să stabilească o tipologie a lor; este un prim pas dintr-un demers necesar, studiul întregului inventar al notelor, care poate contribui la clarificarea aspectelor încă insuficient cunoscute ale istoriei textului.
  • Ms. 45, kept in the Cluj branch of the Romanian Academy Library, contains the oldest complete Romanian translation of the Septuagint version of the Old Testament preserved until today, carried out by Nicolae Milescu Spătarul in the second half of the 17th century. The history of this text is only partially deciphered; it is known that the manuscript does not contain the translation as such, but a revised version of it. Both the identity of the reviser, and the trajectory followed by the text after this first processing are still subject of debate. This paper aims to study the inventory of marginal notes in two biblical books of the manuscript, namely the Book of Genesis and the Book of Job, trying to establish a typology. This is a first step towards a highly necessary approach, the study of the whole inventory of notes, which could contribute to clarifying aspects of the history of the text that are still insufficiently explored.
Key words:
  • text biblic, traducere, vechea română literară, filologie, glose
  • biblical text, translation, Old Romanian literary language, philology, glosses
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 1

References in this publication: 11

2Liliana Soare
  • Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816). Considerații asupra gloselor
  • Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816). Notes on glosses
Diacronia, 1, A92015pdf.ro
pdf.en
5Ioan-Florin FlorescuÎn multe chipuri de Scripturi
Studii de traductologie biblică românească
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2015html
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
4Eugen MunteanuTradiția biblică românească. Coordonate, stadiu al cercetării, potențialExplorări, I, 112011pdf
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
40N. A. UrsuContribuții la istoria culturii românești în secolul al XVII-lea
Studii filologice
Cronica2003
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN