“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683

Author:
ISBN:9737037898
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iaşi
Year:

Table of contents:

Cover:

Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683

Citations to this publication: 57

0Gabriela Pană DindeleganUn exerciţiu de dezambuizare gramaticală: DE A / DE-ASCL, LXXI (2), 179-1882020pdf
0Georgiana PirvulețTiparul N1 de N2 (nepot de soră). Observaţii morfosintactice şi semantice (cu referire specială la româna veche)SCL, LXXI (1), 137-1482020pdf
0Marinușa ConstantinThe actantial structure of derived change-of-state verbs in the old Romanian language (I)DICE, XVII (1), 1212020pdf
html
0Raluca Brăescu, Irina Nicula ParaschivUn processus de copularisation : a trece « passer » du verbe de mouvement au verbe attributifRRL, LXV (1)2020pdf
html
0Gheorghe ChivuNames of Gods and Goddesses in Old Romanian CultureOnom. Sacr. Prof., 332019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
3Adina DragomirescuA (se) ţine – de la verb lexical la verb copulativ şi aspectualLR, LXVII (3-4), 2592018pdf
0Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 60, 2017). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2017LR, LXVII (2), 127-2542018pdf
1Andra Vasilescu
 • Evoluția descendenților lui ipse în limba română
 • The descendants of Lat. ipse in Romanian
Diacronia, 6, A872017pdf.ro
pdf.en
0Camelia UșureluMărci specializate pentru exprimarea aproximării și a impreciziei în româna vecheStoichițoiu Ichim, 322-3322017pdf
0Camelia Ușurelu, Mihaela Tănase-DogaruOn the Possessive Dative in Old RomanianDindelegan, 4292017
1Dana-Mihaela Zamfir, Andreea DinicăObservaţii privind originea şi istoria folosirii adjectivului obraznic în limba românăLR, LXVI (4), 5412017pdf
1Gabriela Pană Dindelegan
 • Substantive masive și abstracte pluralizate în româna veche
 • Old Romanian pluralized mass and abstract nouns
Diacronia, 6, A822017pdf.ro
pdf.en
1Gabriela Pană DindeleganDubla natură a derivatelor în „-tor”. Variaţie fono-morfologică şi sintacticăChivu, 187-1962017
0Georgiana PîrvulețApoziții prepoziționale în limba română vecheDindelegan, 3312017
1Gheorghe ChivuÎnsuşire (‘propriété’) «proprietate, alsăuire, alsău». Quelques considérations étymologiquesDR, s.n., XXII (2), 972017pdf
html
1Gheorghe ChivuNume de zei și de zeiţe în cultura româneasca vecheICONN 4, 11702017pdf
html
0Irina Nicula Paraschiv
 • Note asupra unor realizări ale obiectului direct în limba veche
 • Some notes on the realizations of the direct object in the old language
Diacronia, 6, A902017pdf.ro
pdf.en
0Isabela Nedelcu
 • Particularități morfosintactice ale indefinitului tot în limba română veche
 • Morphosyntactic features of the indefinite tot in old Romanian
Diacronia, 6, A852017pdf.ro
pdf.en
2Isabela NedelcuInfinitivul lung verbal în româna vecheDindelegan, 2952017
0Marinușa Constantin
 • Verbe derivate cu în– (îm–). Abordări logico-semantice în texte vechi românești
 • Verbs derived with în– (îm–). Logico-semantic approaches in Old Romanian texts
Diacronia, 5, A672017pdf.ro
pdf.en
0Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluOn Adnominal Datives in Old RomanianRRL, LXII (2), 143-1552017pdf
html
0Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluOn binominal qualitative constructions in Old RomanianBWPL, XIX (1)2017pdf
html
0Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluStrategies of approximation with cardinal numerals in old RomanianSIL6, 636-6462017pdf
0Raluca Brăescu
 • Construcții comparative în limba română veche
 • Comparative constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A922017pdf.ro
pdf.en
1Raluca BrăescuMărci de comparație în textele vechiDindelegan, 792017
0Camelia StanGli stadi di evoluzione del dimostrativo rum. celCILPR2013/4, 451-4612016pdf
html
2Eugen PavelThe beginnings of textual criticism in Old Romanian writingDR, s.n., XXI (1), 172016pdf
html
2Eugen PavelPremise ale criticii textuale în cultura scrisă românească din secolul al XVIII-leaMareș, 1792016
4Gabriela Pană DindeleganGramatica „animatului” în limba română – cu raportare la limba vecheLR, LXV (1), 742016pdf
2Gabriela Pană DindeleganSubstantive invariabile şi istoria lorMareș, 1642016
0Georgiana PîrvulețO tipologie semantico-pragmatică a apoziției în limba română vechePerspective, 512016pdf
2Gheorghe Chivu„Dumnezei” şi „Dumnezeoaie” în literatura română vecheAOU, XXVII (2), 1792016pdf
2Gheorghe ChivuÎnsuşire „proprietate, alsăuire, alsău”. Câteva consideraţii etimologiceFelecan, 982016
1Irina Nicula ParaschivNote asupra particularităţilor sintactice ale obiectului direct în româna nonstandardLR, LXV (4), 487-4962016pdf
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
0Adina DragomirescuTwo DP Configurations for Supine-Based NounsDPs, 2462015
0Adina DragomirescuNotă lexico-sintactică: exprimarea vârstei în limba română vecheNeamțu, 2152015pdf
3Alexandru Nicolae, Dana NiculescuPronominal Clitics in Old Romanian: The Tobler-Mussafia LawRRL, LX (2-3), 223-2422015pdf
html
0Camelia UșureluConstrucţii cauzative perifrastice în limba română veche: moduri şi timpuriAUB, LXIV, 83-912015pdf
6Camelia UșureluThe Grammaticalization of Direct and Indirect Object Doubling in Old RomanianDVR, 359-3832015
1Camelia UșureluObservații asupra infinitivului în limba româna vecheVariația, 1, 1592015pdf
4Gabriela Pană DindeleganUn text de la sfârşitul secolului al XVII-lea, loc de confruntare a tendinţelor de sintetism şi de analitism în marcarea genitivuluiVariația, 1, 852015pdf
1Irina ParaschivObservaţii tipologice privind variaţia structurii sintactice a verbului românesc. Marcarea necanonică a obiectuluiLR, LXIV (1), 232015pdf
2Isabela NedelcuVariații în structura și funcționarea grupului prepozițional în limba română vecheVariația, 1, 712015pdf
1Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluDiachronic Variation with Romanian (pseudo)-partitivesRRL, LX (2-3), 243-2552015pdf
html
1Raluca BrăescuIntensitate şi comparaţie în limba română vecheLR, LXIV (1), 1112015pdf
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
0Alexandru MihăilăSome Exegetical Aspects of the Old Testament Lections in The Orthodox ChurchExplorări, III, 3032014pdf
0Andra VasilescuImpersonal Constructions in Old RomanianLA, 33 (2), 52-702014pdf
html
1Camelia UșureluComplementele și adjuncții adjectivului în traducerile lui DosofteiDiacronie–sincronie, I, 2032014pdf
5Gabriela Pană DindeleganDirect and secondary object ditransitive structures in Old RomanianLA, 33 (2), 25-372014pdf
html
5Gabriela Pană DindeleganVariaţie în construcţia verbului în româna vecheDiacronie–sincronie, I, 1552014pdf
0Mădălina UngureanuNote lexicale pe marginea Parimiilor preste an (Iaşi, 1683)AUI, LX, 3452014pdf
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
1Mădălina UngureanuTwo fragments of Suida’s Lexicon in Dosoftei’s Parimiile preste anTDR, IV, 125-1302012pdf
html
3Mădălina UngureanuDosoftei, Parimiile preste an (Iaşi, 1683): despre sursele fragmentelor biblice Phil. Jass., VII (2), 269-2832011pdf
html

Reviews of this publication: 2

Alexandru MareșLR, LXVI (4), 563-5652017pdf
Ana-Maria GînsacBibl. Jass., 4, 149-1512013pdf

References in this publication: 41

2Mădălina UngureanuÎntre Vechiul Testament şi parimiar: cartea lui IovPhil. Jass., VIII (1), 81-932012pdf
html
3Mădălina UngureanuDosoftei, Parimiile preste an (Iaşi, 1683): despre sursele fragmentelor biblice Phil. Jass., VII (2), 269-2832011pdf
html
1Mădălina UngureanuAspecte ale traducerii la DosofteiTDR, III, 159-1682011pdf
html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
8Daniele PantaleoniObservaţii asupra textelor româneşti vechi cu alfabet latin (1570 - 1703)Phil. Jass., III (1), 39-562007pdf
html
11Laura ManeaDosoftei, Viața și petreacerea svinților
Studiu lingvistic, partea I
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2006html
4Alexandru GaftonConsideraţii asupra rolului gloselor în vechile texte româneştiPhilologos, I (1-2), 79-1122005
1Oana PanaiteParticularităţi ale grafiei şi foneticii scrierilor lui VarlaamAUI, LI, 339-3582005pdf
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
46Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars V: DeuteronomiumEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1997
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
24Eugen MunteanuStudii de lexicologie biblicăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1995
33Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars IV: NumeriEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1994
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
37Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars III: LeviticusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1993
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
4Liviu OnuSpătarul Milescu sau Dosoftei? O problemă controversată de paternitate literară (I)LR, XXXV (3), 1851986
44Ion GhețieIntroducere în studiul limbii române literareEditura Științifică și Enciclopedică1982
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
1Mirela Teodorescu, Ion GhețieInterpretare și transliterație în reproducerea vechilor texte româneștiSCL, XXX (4), 3771979
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
1Flora ȘuteuÎntre transliterație și interpretare în editarea textelor românești vechi și moderneSCL, XXIX (5), 6111978
2N. A. UrsuDin nou despre interpretarea grafiei chirilice româneștiLR, XXV (5), 4751976
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
26Pandele Olteanu (coord.)Slava veche şi slavona româneascăEditura Didactică și Pedagogică1975
50Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
17Ion Gheție, Alexandru MareșIntroducere în filologia românească
Probleme. Metode. Interpretări
Editura Enciclopedică Română1974
3Andrei AvramGrafia chirilică și problema opoziției /ă/ : /î/ în dacoromâna din secolele al XVII-lea și al XVIII-leaSCL, XXIV (1), 71973
3Mirela TeodorescuProbleme de interpretare a grafiei textelor moldovenești (secolul al XVII-lea)SCL, XXI (2), 1571970
1Emanuel VasiliuCu privire la [u] final în limba românăSCL, XX (1), 991969
6Ion GhețieContribuții la istoria trecerii lui ea la e (leage > lege). Prezența lui ea în Muntenia la începutul secolului al XVIII-leaLR, XVII (6), 5011968
17Emil VîrtosuPaleografia româno-chirilicăEditura Științifică1968
7N. A. UrsuProblema interpretării grafiei chirilice romînești din jurul anului 1800LR, IX (3), 331960
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
10Demostene RussoCritica textelor și tehnica edițiilorSocec & Co.1912
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].