“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Studii de lexicologie biblică

Author:
ISBN:9739149413
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iaşi
Year:

Citations to this publication: 24

0Gabriela HajaDepartment of Lexicology – LexicographyClas. mod., 11-182018pdf
html
0Mariana FlaișerStudiile de terminologie în istoria Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din IaşiClas. mod., 183-1922018pdf
html
0Adrian Tudurachi„Geniul” împotriva „duhului”. Conceptualizarea creativităţii naţionale la începuturile literaturii româneALIL, LV, 1312015pdf
html
0Corina SandiucLanguages and cultures in contact: the French language and the maritime terminologyDICE, XI (2), 952014pdf
html
3Dana-Luminița TeleoacăRepere ale definirii discursului religios ca „discurs specializat”Diacronie–sincronie, II, 2072014pdf
0Mădălina UngureanuNote lexicale pe marginea Parimiilor preste an (Iaşi, 1683)AUI, LX, 3452014pdf
3Florentina NicolaeJewel terminology in Romanian biblical translationsRRL, LVIII (2), 137-1512013pdf
html
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (III)Phil. Jass., IX (1), 89-972013pdf
html
4Eugen MunteanuA Brief History of the Romanian Biblical TraditionBibl. Jass., 3, 152012pdf
html
1Mihai CruduDu sacré au profane... De la pluralité connotative des unités phraséologiques religieuses. Approche contrastiveRREF, 4, 318-3252012pdf
2Mădălina UngureanuÎntre Vechiul Testament şi parimiar: cartea lui IovPhil. Jass., VIII (1), 81-932012pdf
html
1Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (II)Phil. Jass., VIII (2), 167-1772012pdf
html
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
1Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Surse. Nivelurile fonetic şi morfologic (I)Phil. Jass., VII (2), 245-2532011pdf
html
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (II)AUI, LVII, 49-752011pdf
1Liviu GrozaAspecte ale receptării Bibliei în frazeologia româneascăControverse, I, 2532010pdf
1Maria GiosanuAspecte lingvistice în Triodul de la 1726TDR, II, 279-2862010pdf
html
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Surse. Nivelul fonetic şi morfologic (I)AUI, LVI, 59-672010pdf
2Manuela Neculai-StănicăCaracteristici lingvistice ale textelor biblice româneşti actuale, de rit apuseanLR, LVII (4), 500-5262008pdf
html
1Oana PanaiteLexicul operei lui Varlaam. Sinonimia. Formarea cuvintelorAUI, LII, 103-1112006pdf
39Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic în limba română
(Cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea)
Editura Academiei2006
49Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].