“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Evoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (III)

Author:
Publication: Philologica Jassyensia, IX (1), p. 89-97
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Publisher:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Place:Iaşi
Year:
Abstract:In order to illustrate the dynamics of the Romanian language over four centuries (the aim of the study), we focused on Letter to a Shepherd and selected six variants from the multiple versions in Romanian. We had as a comparison base the Romanian manuscript no. 5419 (Varlaam’s translation) and used, for the 17th century, the Romanian manuscript no. 434 and no. 2511 – which maintain Leastvița’s writing pattern. For the 18th century, we used Vartolomeu Măzăreanu’s translation – Romanian manuscript no. 2959 – from 1766 and a manuscript from the Library of Metropolitanate of Moldavia and Bukovina, copied in 1780, while for the 19th century we found useful the first printed translation, made in Greek in 1814, belonging to Veniamin Costachi. As for the modern age, Corneanu’s translations, respectively Stăniloae and a translation from French represented our work instruments. The study reveals the dynamics of the Romanian language based on the religious terminology, and does not leave aside the structural vocabulary. The comparison will trace, in general, the replacement of the Slavonic language constructions used by Varlaam in a period when the Romanian literary language had sufficient “semantic gaps” for justifying the loan words from the language of the translated text and also other circumstances. Examples of words from Varlaam’s translation that remained in the religious vocabulary will be emphasized, too.
Key words:Varlaam, Romanian literary language, vocabulary dynamics
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 13

7Eugen MunteanuInterferențe lingvistice greco-române în actul traducerii (Mărgăritarele lui Ioan Hrisostomul, București, 1691)AUI, XLIX-L, 3492003-2004
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
24Eugen MunteanuStudii de lexicologie biblicăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1995
64Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
5Florentina ZgraonManuscrisele românești ale Leastviței pînă la jumătatea secolului al XVIII-lea. Probleme de filiațieLR, XXVI (5), 5171977
7Florentina ZgraonConsiderații filologice asupra primei traduceri manuscrise a Scării lui Ioan SinaitulLR, XXV (3), 2751976
5Florentina ZgraonUn neologism de origine latină în prima jumătate a secolului al XVII-leaLR, XXV (6), 6241976
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
100A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: