“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Apoziții prepoziționale în limba română veche

Author:
Publication: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 331
ISBN:978-606-16-0846-1
Editors:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:În româna veche, un loc important îl ocupă tiparele apozitive care concordă cu suportul lor prin reluarea prepoziției acestuia, cu regim de acuzativ. Este vorba fie despre prepoziția funcțională pe, care marchează complementul direct cu trăsătura [+Animat], fie despre alte prepoziții cu rol lexical, ce indică anumite roluri tematice. Un caz aparte îl reprezintă, din punctul nostru de vedere, tiparul din sat/târg/oraș din Np, den sat den Tomșani (DÎ XVI, XLII, zapis, Ilfov, 1600, apud Stan 2013: 337), specific românei vechi (Stan 2013: 338), care a avut o evoluție specială.
Key words:grup nominal apozitiv (GNAp), grup prepozițional, acuzativ locativ, Instrumental, modificator denominativ
Language: Romanian

Citations to this publication: 0

References in this publication: 12

4Raluca BrăescuO analiză diacronică a construcţiilor apozitiveSIL5, 199-2112015pdf
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
28Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
63Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: