Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Apoziții prepoziționale în limba română veche

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 331
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:În româna veche, un loc important îl ocupă tiparele apozitive care concordă cu suportul lor prin reluarea prepoziției acestuia, cu regim de acuzativ. Este vorba fie despre prepoziția funcțională pe, care marchează complementul direct cu trăsătura [+Animat], fie despre alte prepoziții cu rol lexical, ce indică anumite roluri tematice. Un caz aparte îl reprezintă, din punctul nostru de vedere, tiparul din sat/târg/oraș din Np, den sat den Tomșani (DÎ XVI, XLII, zapis, Ilfov, 1600, apud Stan 2013: 337), specific românei vechi (Stan 2013: 338), care a avut o evoluție specială.
Cuvinte-cheie:grup nominal apozitiv (GNAp), grup prepozițional, acuzativ locativ, Instrumental, modificator denominativ
Limba: română

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 12

4Raluca BrăescuO analiză diacronică a construcţiilor apozitiveSIL5, 199-2112015pdf
63Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
56Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
172Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
27Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
174Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
112Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
134Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
126Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
193Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
61Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
188Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: