Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O analiză diacronică a construcţiilor apozitive

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013, p. 199-211
Editori:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Une analyse diachronique des constructions appositives]
On s’arrête sur plusieurs aspects des structures appositives extraites des textes du XVIe siècle: les types des constructions, la distribution des syntagmes et les marqueurs appositifs plus ou moins grammaticalisés (anume, adică). On va détacher les structures avec l’apposition dite accordée, c’est-à-dire les formes qui reprennent le marquage casuel du support nominal ou la construction prépositionnelle de celui-ci. Dans la dernière section on présente un type de construction qui a beaucoup de traits communs avec les structures appositives: les syntagmes composés d’un nom commun ± déterminé et un nom propre. L’analyse des contextes de l’ancien roumain se rapporte d’une manière systématique au stade actuel de la langue.
Cuvinte-cheie:
  • coreferenţialitate, marcatori apozitivi, marcaj cazual, clasificatori
  • coréférence, marqueurs appositifs, marquage casuel, classificateurs
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 12

8Rodica ZafiuPresentative Markers in Old Romanian: Divergent Changes in the Syntactic and Pragmatic Uses of adică and iatăDVR, 419-4472015
10Camelia StanElemente de sintaxă diacronică. Adverbul anume în româna vecheControverse, I, 1612010pdf
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
7Alexandra CornilescuOn classifiers and proper namesBWPL, IX (1)2007pdf
html
3Raluca BrăescuDespre atributul categorial sau falsa apoziţie neizolatăDindelegan2007pdf
28Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: