Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Elemente de sintaxă diacronică. Adverbul anume în româna veche

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, I, Secțiunea Gramatică, p. 161
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Elements of diachronic syntax. The adverbial anume (‘certain’) in Old Romanian] The formation of the adverbial anume has undergone a compositional process, manifested at the syntactic level, which was still active in the 16th century: [P a [N nume]] (a ‘la’ < Lat. ad). At the end of this century, this structure began to be re-analysed as a distinct syntactic unit, and interpreted on the basis of semantic composition rules. At the end of Old Romanian (approximately 1780), anume was a semi-lexical element, endowed with lexical and functional features. This interpretation has been preserved up to Nowadays Romanian.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 10

Referințe în această publicație: 13

383Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
27Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
174Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
54Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
134Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
152Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
126Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
181Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
193Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
88I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
136Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
106I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
63Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: