Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note pragma-semantice privind mărcile apozitive (și) anume, adică, respectiv

Autor:
Publicația: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Secțiunea Pragmatică și stilistică, p. 87
ISBN:978-606-16-0797-6
Editori:Mihaela Viorica Constantinescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Gabriela Stoica, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Pragmatic and semantic notes on the appositive markers (și) anume, adică, respectiv]
The article focuses on the selection of the Romanian appositive markers (și) anume, adică, respectiv in relation with the semantic and morphosyntactic characteristics of the contexts in which the markers appear. We have concentrated on the use of these appositive markers in different types of texts from old to present-day Romanian in an attempt to track down the development of appositive constructions containing these appositive markers.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 10

5Dana-Mihaela ZamfirAdverbul adică în cursul istoriei limbii române. Schimbări semantice şi relaţii sinonimice. Modificări fonetice şi amplificări expresiveCSP, I, 183-2082015pdf
10Camelia StanElemente de sintaxă diacronică. Adverbul anume în româna vecheControverse, I, 1612010pdf
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
3Oana Uță Bărbulescu, Mihaela Constantinescu, Gabriela StoicaObservații asupra dispozițiilor testamentare din secolul al XVII-leaDinamica, 7452008
11Laura ManeaDosoftei, Viața și petreacerea svinților
Studiu lingvistic, partea I
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2006html
62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: