Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dosoftei, Viața și petreacerea svinților. Studiu lingvistic, partea I

Autor:
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Linkuri:

Coperta:

Citări la această publicație: 11

0Marinușa Constantin
  • Verbe derivate cu în– (îm–). Abordări logico-semantice în texte vechi românești
  • Verbs derived with în– (îm–). Logico-semantic approaches in Old Romanian texts
Diacronia, 5, A672017pdf.ro
pdf.en
0Gabriela BirișNote pragma-semantice privind mărcile apozitive (și) anume, adică, respectivPerspective, 872016pdf
0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
1Dana NiculescuRomanian Passive Participles as Complements of Perception VerbsRRL, LVIII (1), 55-712013pdf
html
1Mădălina UngureanuValoarea fonetică a slovelor chirilice în cartea Parimiile preste an a Mitropolitului Dosoftei. Despre Ѣ, ѧ, ꙗ în poziție єMunteanu, 564-5712013pdf
0Silvia ChioseaParticularitățile fonetice ale unui text din secolul al XVII-lea: Epistolă și Panegiric către Constantin Brâncoveanu (ms. Bar 766)Munteanu, 240-2512013pdf
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
3Gabriel MihăilescuO copie manuscrisă a Prologariului mitropolitului Dosoftei de la sfârşitul secolului al XVII-leaLR, LX (1), 116-1262011pdf
html
3Adina ChirilăEvoluția limbii în textele lui Antim Ivireanul. Observații asupra vocalismuluiTDR, I, 213-2212009pdf
html
1Cristina Florescu, Elena Dănilă, Laura Manea, Marius-Radu Clim, Marius RăschipDerivate în DTLR. Bază lexicală informatizatăDistorsionări, 161-1692009pdf
html

Referințe în această publicație: 19

64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
39Ion Gheție, Gheorghe Chivu (coord.)Contribuții la istoria limbii române literare
Secolul al XVIII-lea (1688–1780)
Clusium2000
10Ion-Horia BîrleanuGraiurile din Valea Şomuzului Mare
II. Fonetica
Editura Sedcom Libris2000
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
22Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
43Vasile ArvinteRomân, românesc, RomâniaEȘE; Egal; Demiurg1983; 2004; 2008
16Vasile FrățilăProbleme speciale de dialectologie
Graiul de pe valea inferioară a Tîrnavelor
Tipografia Universității din Timișoara1982
44Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
47Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
26Emanuel VasiliuFonologia limbii româneEditura Științifică1965
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
11Sextil PușcariuConsiderațiuni asupra sistemului fonetic și fonologic al limbii româneDR, VII, 1-551931-1933pdf
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
54Lazăr ȘăineanuInfluența orientală asupra limbei și culturei româneEditura Librăriei Socec & Co.1900

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].