Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Fonologia limbii române

Autor:
Editura:Editura Științifică
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 26

0Adrian TurculețDespre starea actuală a lui u final în graiul aromânilor din Grabova (Greava), AlbaniaFD, XXXIX, 173-1882020pdf
0Alexandra BîjaNon-Native Interpretation and (Re)Production of SL/FL Sounds. Case Study: Korean and RomanianStudia UBB, LXV (1), 117-1342020html
0Angela MogaLimba română ca limbă străină în noua EuropăPhil. Jass., XVI (2), 1472020pdf
html
0Oana NiculescuRezultate experimentale în analiza acustică a hiatului din limba română contemporanăSCL, LXXI (1), 35-452020pdf
0Teodor CotelnicIncertitudini şi inconsecvenţe în folosirea accentului foneticPhilM, LXII (1-2), 29-342020pdf
0G.G. Neamțu«Dedesubturile» fonetico-fonologice şi morfologice ale unei probleme ortografice – scrierea i-ilor la finală de cuvântPhil. Ban., XIII (1), 221-2452019pdf
0Gabriela Pană DindeleganNote pe marginea semiconsoanelor româneşti: frecvenţă, distribuţie, randamentLR, LXVIII (3), 3532019pdf
0Viorica MoleaDelimitări ale oralității în limba română actualăLRM, XXIX (1)2019pdf
html
2Adrian Turculeț, Anca-Diana Bibiri, Andreea MironescuModele intonaţionale ale interogativelor totale în AMPRom. Poziţia emfazei interogativeSIL5, 1812015pdf
0Carmen RărișAccentul secundar al cuvintelor compuse – o analiză optimalistăDiacronie–sincronie, I, 2432014pdf
1Delia Ambrosie, Andreea Cristina Luca, Irina-Ştefania VaidaImprecatory values in the Psalms?TDR, IV, 279-2922012pdf
html
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
0Adrian TurculețStatutul fonematic al consoanelor palatale [k’, g’] și unele aspecte conexePhil. Jass., VI (1), 141-1472010pdf
html
0Nicolae SaramanduCercetări de fonetică, dialectologie şi lingvistică structurală (1949–2009)LR, LVIII (4), 545-5562009pdf
html
1Liviu P. DinuOn the Quantitative and Formal Aspects of the Romanian SyllablesRRL, LI (3-4)2006pdf
html
1Luciana Peev, Felicia ŞerbanLinguistic Premises for Designing a Text-To-Speech SynthesizerRRL, LI (3-4)2006pdf
html
1Mihai DinuUn Modèle Tridimensionnel du Système Consonantique du Roumain ContemporainRRL, LI (3-4)2006pdf
html
11Laura ManeaDosoftei, Viața și petreacerea svinților
Studiu lingvistic, partea I
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2006html
1Joan Llinàs SuauFonetică şi fonologie în însuşirea limbilor străine: cazul limbilor română, catalană și spaniolăELI, 1, 4392005pdf
html
2Ovidiu DrăghiciFonologia bilineară și accentul secundar românescAUC, XXVII (1-2), 992005pdf
html
0Ovidiu DrăghiciExistă accent secundar în română?AUC, XXVII (1-2), 3432005pdf
html
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
0Georgeta CornițăFonetica integratăUmbria2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
2Doina HreapcăSonorizarea fricativelor şi oclusivelor surde (s, ş, f; c, t, p) urmate de sonanta nazală n. O tendinţă activă în graiurile dacoromâneALIL, XXIX, 1751983-1984pdf
html

Recenzii la această publicație: 2

Andrei AvramSCL, XIX (1), 721968
Matilda Caragiu MarioțeanuLR, XV (3), 3141966

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].