Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Fonetică şi fonologie în însuşirea limbilor străine: cazul limbilor română, catalană și spaniolă

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 1, p. 439
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The purpose of this paper is, on one hand, to present some of the most common pronunciation mistakes made by speakers of Romanian, Catalan and Spanish when learning the other two languages. On the other hand, it aims to emphasize the role of perception in the acquisiton of second languages and the need to make a distinction between the phonetic and the phonological level, as long as it seems to be proved that universal principles apply in the case of SLA.
Cuvinte-cheie:pronunciation mistakes, perception in the acquisiton of second languages, phonetic level, phonological level
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

63Ion CoteanuGramatica de bază a limbii româneAlbatros; Garamond1982; 1993, 1995
26Emanuel VasiliuFonologia limbii româneEditura Științifică1965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: