Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note pe marginea semiconsoanelor româneşti: frecvenţă, distribuţie, randament

Autor:
Publicația: Limba română, LXVIII (3), Secțiunea Fonetică, p. 353
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

134Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
181Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
13Flora ŞuteuInfluenţa ortografiei asupra pronunţării literare româneştiEditura Academiei1976
1Anca UliviObservații asupra structurii acustice a semiconsoanelor românești [y] și [w]FD, IX, 1071975
23Emanuel VasiliuFonologia limbii româneEditura Științifică1965
233August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: