Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Curs de lingvistică generală. Ediția a III-a

Autor:
ISBN:9736406490
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:

Cuprins:

Cuvînt înainte (Ioan Milică)
Notă asupra ediției (Ioan Milică)
I. Obiectul lingvisticii și metode de cercetare
  1. Obiectul de cercetare
  2. Metode de cercetare
II. Limbă – gîndire – societate
  A. Limbă și gîndire
  B. Limbă și societate
III. Limba – sistem semiotic
  A. Semnul lingvistic
  B. Organizarea semnelor lingvistice în interiorul limbii
IV. Istoria și geografia limbii
  A. Istoria limbii
  B. Geografia limbii
V. Din istoria ideilor despre limbă
Bibliografie generală
Dumitru Irimia – fiinţă şi stil (Ilie Moisuc)
Mic dicţionar de autori citaţi (Ioan Milică)

Coperta:

Citări la această publicație: 9

Referințe în această publicație: 67

2Florin-Teodor Olariu, Veronica OlariuO sută de ani de cartografie lingvistică românească – un bilanţ deschisPhil. Jass., VI (1), 89-1182010pdf
html
25Ferdinand de SaussureScrieri de lingvistică generalăEditura Polirom2004
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
20Dumitru IrimiaMorfo-sintaxa verbului românescEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1997
81Eugeniu CoșeriuIntroducere în lingvisticăEditura Echinox1995; 1999
29Eugeniu CoșeriuLimba română în fața Occidentului
De la Genebrardus la Hervás. Contribuții la istoria cunoașterii limbii române în Europa occidentală
Editura Dacia1994
11Emanuel VasiliuIntroducere în teoria limbiiEditura Academiei1992
26Emanuel VasiliuIntroducere în teoria textuluiEditura Științifică1990
43David CrystalA Dictionary of Linguistics and PhoneticsBlackwell1985; 1991; 1997; 2003; 2008
16Gheorghe IvănescuLingvistică generală și româneascăFacla1983
38Umberto EcoTratat de semiotică generalăEditura Științifică și Enciclopedică1982
20Theofil Simenschy, Gheorghe IvănescuGramatica comparată a limbilor indoeuropeneEditura Didactică și Pedagogică1981
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
7Ariton VraciuLingvistică generală şi comparatăEditura Didactică și Pedagogică1980
39Dumitru IrimiaLimbajul poetic eminescianEditura Junimea; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1979; 2013html
44Carlo TagliaviniOriginile limbilor neolatine
Introducere în filologia romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1977
5Noam ChomskyThe logical structure of linguistic theoryPlenum1975
28Ivan EvseevSemantica verbului
Categoriile de acțiune, devenire și stare
Facla1974
29Alexandru Graur, Sorin Stati, Lucia WaldTratat de lingvistică generalăEditura Academiei1971
16Emanuel VasiliuElemente de teorie semantică a limbilor naturaleEditura Academiei1970
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
14Lucia WaldProgresul în limbă
Scurtă istorie a limbajului
Editura Științifică; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1969; 2017
42Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
47Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
4Henri WaldRealitate şi limbajEditura Academiei1968
16Tatiana Slama-CazacuIntroducere în psiholingvisticăEditura Științifică1968
40Valeria Guțu RomaloMorfologie structurală a limbii române
(Substantiv, adjectiv, verb)
Editura Academiei1968
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
80Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969
63Noam ChomskyAspects of the theory of syntaxMIT Press1965, 1969
26Emanuel VasiliuFonologia limbii româneEditura Științifică1965
43Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965
97Roman JakobsonEssais de linguistique générale
I. Les Fondations du langage, II. Rapports internes et externes du langage
Éditions de Minuit1963, 1973
1I. DănăilăNote despre conceptul de „normă lingvistică”LR, XII (4), 3251963
2Maria ManoliuMorfemul în lingvistica modernăLR, XII (1), 31963
3Paula DiaconescuPe marginea unor lucrări despre morfemSCL, XIII (4), 5191962
36Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
22Alexandru Graur, Lucia WaldScurtă istorie a lingvisticiiEditura Didactică și Pedagogică1961; 1965; 1977
1Emanuel VasiliuLimbă, vorbire, stratificareSCL, X (3), 4651959
22Alexandru GraurIntroducere în lingvisticăEditura Științifică1958; 1965; 1972
1Lucia WaldDespre concepția lingvistică a lui I. A. Baudouin de CourtenayLR, VII (4), 5-101958pdf
36Noam ChomskySyntactic StructuresMouton & Co.; Mouton de Gruyter1957, 1963, 1972; 2002
13Alexandru RosettiIntroducere în foneticăEditura Științifică1957, 1962, 1963, 1967
11Emil PetroviciInfluenţa slavă asupra sistemului fonemelor limbii româneSocietatea de științe istorice și filologice1956
42Alexandru GraurStudii de lingvistică generalăEditura Academiei1955; 1960
46Alexandru GraurÎncercare asupra fondului principal lexical al limbii româneEditura Academiei1954
1Alexandru GraurContribuții la studiul raporturilor dintre forma și conținutul cuvintelorSCL, IV, 891953
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
9Gheorghe IvănescuConstituirea unei fonetici care să nu fie fiziologie și acusticăBIFR, V, 551938
57Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
16Charles BallyLe langage et la vie
Nouvelle éd. revue et augmentée
M. Niehans1935
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
62Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915
66Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982
8James Mark Baldwin
  • Darwin and the Humanities
  • Darwin și științele umaniste
Review Publishing Co.; Casa Editorială „Demiurg”1909; 2015 (trad.)
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
7Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
IV. Register
Fues's Verlag (R. Reisland)1902
12Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
III. Syntax
Fues's Verlag (R. Reisland)1899
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
13Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
II. Formenlehre
Fues's Verlag (R. Reisland)1893
14Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
I. Lautlehre
Fues's Verlag (R. Reisland)1890
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].