Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The logical structure of linguistic theory

Autor:
Editura:Plenum
Locul:New York
Anul:

Citări la această publicație: 5

1Ian RobertsThe Mystery of the Overlooked Discipline: Modern Syntactic Theory and Cognitive ScienceRRL, LIX (2), 151-1782014pdf
html
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
15Carmen Dobrovie-Sorin, Ion GiurgeaThe Suffixation of Definite Articles in Balkan LanguagesRRL, LI (1), 73-1032006pdf
html
26Eugen MunteanuIntroducere în lingvisticăPolirom2005
8Alexandra CornilescuComplementation in English
A Minimalist Approach
Editura Universității din București2003; 2012html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].