Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Les facteurs de réussite de la communication

Autor:
Publicația: ANADISS, 13, p. 76-91
p-ISSN:1842-0400
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:Communication is one of the defining factors in people’s coexistence within a society, organizing their social lives. They daily interact to achieve their communicative goals in order to maintain specific relationships. The article deals with the analysis of the communication aspects that govern people’s verbal interaction. It studies the communicative process as well as the strategies applied to have a successful interaction on the example of Nicolas Sarkozy’s electoral slogan of 2012. It examines both the preferred and dispreferred responses that every communicative act may involve.
Cuvinte-cheie:communication, interaction, language functions, speech acts
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
73John Austin
  • How to do Things with Words
  • Cum să faci lucruri cu vorbe
Clarendon Press; Paralela 451962; 2003, 2005 (trad.)

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: