Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Scrieri de lingvistică generală

Autor:
ISBN:973681436X
Editura:Editura Polirom
Locul:Iaşi
Anul:

Citări la această publicație: 25

0Ana-Nela PopoveniucDiscurs didactic şi creativitate lingvisticăAUS, 34 (1), 305-3152020pdf
html
0Eugenia MincuAfixoidarea: fenomen terminologic in vivoAkademos, 58, 128-1322020pdf
0Ana-Nela Hârbu PopoveniucMetoda performanţelor diferenţiate – un alt fel de discurs didacticAUS, 32 (1), 1952019pdf
html
0Eugenia MincuFenomene semantice în terminologia medicală: paronimiaPhilM, LXI (1-2), 592019pdf
0Bogdan PopoveniucNetLingua – Limbă, dialect sau slang?AUS, 31 (2), 211-2302018pdf
html
0Elena-Iuliana DomuncoDiscursul manualului şcolarAUS, 28 (1)2017pdf
html
0Ioan Milică
  • Fațetele diacroniei
  • The facets of diachrony
Diacronia, 5, A652017pdf.ro
pdf.en
0Mirela RaduMax blecher – Gnoseology of sufferingJRLS, 9, 168-1732016pdf
html
0Eugenia MincuSynonymy in the Romanian medical terminologyLDMD, 3, 878-8852015pdf
html
1Ioan MilicăConcepţia stilistică a lui Sextil PuşcariuCSP, II, 253-2612015pdf
0Alina GioroceanuThe etymon. Short considerationsLDMD, 2, 446-4512014pdf
html
1Eugenia MincuLimbajul medical românesc – aspecte de neologizareDiacronie–sincronie, II, 3552014pdf
4Ioan MilicăNoțiuni de stilisticăVasiliana ’982014
5Ioan MilicăLumi discursive
Studii de lingvistică aplicată
Editura Junimea2013html
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
1Mărioara VlioncuIdentification and Identity of the Coca-Cola Brand lexical fieldsANADISS, 14, 1582012pdf
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
2Ioan MilicăGrammaticalisation et expressivitéRRL, LV (3), 301-3122010pdf
html
0Cristina-Eugenia Burtea-CioroianuAspects of Persuasion and Manipulation through Words in the Act of CommunicationELI, 5 (1), 332009pdf
html
2Cristinel MunteanuO problemă de lingvistică „financiară”: analogia cuvinte – baniLRM, XVIII (1-2), 1372008pdf
1Alexandru SavitescuInterviul – conflict şi negociere. O perspectivă integrativăAUI, LII, 45-572006pdf
2Cristinel MunteanuObservaţii asupra funcţiilor sinonimelorAUI, LI, 291-2982005pdf
0Ovidiu DrăghiciUn model simetric al semnului lingvistic sau despre natura conceptuală a semnificantuluiAUI, LI, 153-1592005pdf
0Viorica PopaUnele consideraţii asupra fenomenului analogiei la româniAUI, LI, 359-3692005pdf
26Eugen MunteanuIntroducere în lingvisticăPolirom2005

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].