“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Scrieri de lingvistică generală

Author:
ISBN:973681436X
Publisher:Editura Polirom
Place:Iaşi
Year:

Citations to this publication: 25

0Ana-Nela PopoveniucDiscurs didactic şi creativitate lingvisticăAUS, 34 (1), 305-3152020pdf
html
0Eugenia MincuAfixoidarea: fenomen terminologic in vivoAkademos, 58, 128-1322020pdf
0Ana-Nela Hârbu PopoveniucMetoda performanţelor diferenţiate – un alt fel de discurs didacticAUS, 32 (1), 1952019pdf
html
0Eugenia MincuFenomene semantice în terminologia medicală: paronimiaPhilM, LXI (1-2), 592019pdf
0Bogdan PopoveniucNetLingua – Limbă, dialect sau slang?AUS, 31 (2), 211-2302018pdf
html
0Elena-Iuliana DomuncoDiscursul manualului şcolarAUS, 28 (1)2017pdf
html
0Ioan Milică
  • Fațetele diacroniei
  • The facets of diachrony
Diacronia, 5, A652017pdf.ro
pdf.en
0Mirela RaduMax blecher – Gnoseology of sufferingJRLS, 9, 168-1732016pdf
html
0Eugenia MincuSynonymy in the Romanian medical terminologyLDMD, 3, 878-8852015pdf
html
1Ioan MilicăConcepţia stilistică a lui Sextil PuşcariuCSP, II, 253-2612015pdf
0Alina GioroceanuThe etymon. Short considerationsLDMD, 2, 446-4512014pdf
html
1Eugenia MincuLimbajul medical românesc – aspecte de neologizareDiacronie–sincronie, II, 3552014pdf
4Ioan MilicăNoțiuni de stilisticăVasiliana ’982014
5Ioan MilicăLumi discursive
Studii de lingvistică aplicată
Editura Junimea2013html
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
1Mărioara VlioncuIdentification and Identity of the Coca-Cola Brand lexical fieldsANADISS, 14, 1582012pdf
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
2Ioan MilicăGrammaticalisation et expressivitéRRL, LV (3), 301-3122010pdf
html
0Cristina-Eugenia Burtea-CioroianuAspects of Persuasion and Manipulation through Words in the Act of CommunicationELI, 5 (1), 332009pdf
html
2Cristinel MunteanuO problemă de lingvistică „financiară”: analogia cuvinte – baniLRM, XVIII (1-2), 1372008pdf
1Alexandru SavitescuInterviul – conflict şi negociere. O perspectivă integrativăAUI, LII, 45-572006pdf
2Cristinel MunteanuObservaţii asupra funcţiilor sinonimelorAUI, LI, 291-2982005pdf
0Ovidiu DrăghiciUn model simetric al semnului lingvistic sau despre natura conceptuală a semnificantuluiAUI, LI, 153-1592005pdf
0Viorica PopaUnele consideraţii asupra fenomenului analogiei la româniAUI, LI, 359-3692005pdf
26Eugen MunteanuIntroducere în lingvisticăPolirom2005

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].