Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

NetLingua – Limbă, dialect sau slang?

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 31 (2), Secțiunea Language and communication, p. 211-230
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:The unprecedented development of information and communication technologies in recent decades, shaped a peculiar fuzzy language, NetLingua, used by virtual space users. The status of language used on social networks, in particular, and in Technology-Mediated Communications (TMC), in general, is ambiguous, with specialist opinions varying from cataloging it as slang, dialectal form, up to assigning it the status of a distinct linguistic system. The paper intends to make some clarification on the status of the language used in TMC starting from classical theories on language.
Cuvinte-cheie:Netlingua, Social networks, Technology, Language, Linguistic varieties
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

25Ferdinand de SaussureScrieri de lingvistică generalăEditura Polirom2004
32David CrystalLanguage and the InternetCambridge University Press2001; 2006

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: