Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Concepţia stilistică a lui Sextil Puşcariu

Autor:
Publicația: Caietele Sextil Pușcariu, II, p. 253-261
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția a II-a, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015
Editori: Eugen Pavel, Nicolae Mocanu, Adrian Tudurachi; Coperta: Călin Stegerean; Layout: Nicolae Mocanu
Tiparul a fost finanțat de Societatea Română de Dialectologie
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Cluj-Napoca
p-ISSN:2393-526X
Editura:Editura Scriptor; Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The paper inquires into the stylistic conception of Sextil Puşcariu, the founder of the Cluj School of Linguistics, in order to outline that this original Romanian linguist did not follow the steps of any doctrine or school of linguistics from the first half of the 20th century. Instead, he privileged a framework consistent with the idea that language mirrors the world-view of its users, and, in turn, style mirrors the inner life and creativity of language users, be they great writers or common speakers.
Cuvinte-cheie:
  • limbă, lingvistică, stil, stilistică, Sextil Puşcariu
  • language, linguistics, style, styilistics, Sextil Puşcariu
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

25Ferdinand de SaussureScrieri de lingvistică generalăEditura Polirom2004
4Helmuth FrischRelațiile dintre lingvistica română și cea europeană
O istorie a lingvisticii românești din secolul al XIX-lea
Editura Saeculum I.O.1995
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
6Mircea VaidaSextil Pușcariu, critic şi istoric literarDacia1972
21Tudor VianuProblemele metaforei și alte studii de stilisticăESPLA1957
29Dumitru CaracosteaExpresivitatea limbii româneFundația Regală pentru Literatură și Artă; Polirom1942; 2000
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: