Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sextil Puşcariu despre metafora lingvistic-conceptuală a limbii române

Autor:
Publicația: Caietele Sextil Pușcariu, II, p. 150-157
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția a II-a, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015
Editori: Eugen Pavel, Nicolae Mocanu, Adrian Tudurachi; Coperta: Călin Stegerean; Layout: Nicolae Mocanu
Tiparul a fost finanțat de Societatea Română de Dialectologie
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Cluj-Napoca
p-ISSN:2393-526X
Editura:Editura Scriptor; Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The present paper aims at demonstrating that Sextil Puşcariu developed an original conception on metaphor which to a large extent and on more solid theoretical grounds anticipated „the contemporary theory” proposed by cognitive semantics in this field. The analyses of the metaphorical instances extracted from S. Puşcariu’s Limba română, I. Privire generală (1940) prove the fact that the Romanian linguist has assumed a “cognitive” perspective on metaphor, which highly contrasts to the traditional rhetorical one. His view has later found an echo in Eugeniu Coşeriu’s conception and, recently, in the development of Coserian theory of metaphor, proposed by Mircea Borcilă. Unlike cognitive semantics, where the image projected from the metaphorical source to the target remains external to the semantic contents of the words, for the Romanian linguists the image is neither separated from the linguistic concepts or “ideas”, nor from the world’s vision that emerges in the historical languages.
Cuvinte-cheie:
  • metaforă, imagine metaforică, metaforă conceptuală, metaforă a limbii române, semantică cognitivă, lingvistică integrală
  • metaphor, metaphorical image, conceptual metaphor, metaphor of Romanian language, cognitive semantics, integral linguistics
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 7

2Ioan MilicăRecursul la metaforă în opera ştiinţifică a lui Sextil PușcariuCSP, I, 1092015pdf
1Ioan MilicăConcepţia stilistică a lui Sextil PuşcariuCSP, II, 253-2612015pdf
2Mircea BorcilăCu privire la concepţia fondatoare a lui Sextil PuşcariuCSP, I, 292015pdf
14Mircea BorcilăLingvistica integrală și fundamentele metaforologieiDR, s.n., VII-VIII, 47-772002-2003pdf
html
15Elena SlaveMetafora în limba românăEditura Științifică1991
165George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: