Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Recursul la metaforă în opera ştiinţifică a lui Sextil Pușcariu

Autor:
Publicația: Caietele Sextil Pușcariu, I, Secțiunea Lingvistică și filologie, p. 109
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția I, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013
Editori: Eugen Pavel, Nicolae Mocanu; Coperta: Călin Stegerean; Layout: Nicolae Mocanu
Tiparul a fost finanțat de Asociația Culturală „Text și discurs religios” din Iași
p-ISSN:2393-526X
Editura:Editura Scriptor; Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The paper examines the use of metaphor in Sextil Puşcariu’s major scientific work, Limba română. Privire generală [The Romanian Language. An Overview]. The analysis is focused on the typology and the functions of the scientific metaphor with special interest in the figurative language in the realm of linguistics. The description highlights Puşcariu’s rich repertoire of extended metaphors (A is to B what C is to D) as well as his complex use of root-metaphors such as LANGUAGE IS MOTION that underlie and motivate the prominence of networks like the JOURNEY scenario. Last but not least, the study traces both the metaphorical loans and the original metaphors that infuse the scientific discourse authored by the Romanian linguist.
Cuvinte-cheie:
  • metaforă, discurs ştiinţific, lingvistică, limba română, Sextil Puşcariu
  • metaphor, scientific discourse, linguistics, Romanian language, Sextil Puşcariu
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 8

273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
15Elena SlaveMetafora în limba românăEditura Științifică1991
43David CrystalA Dictionary of Linguistics and PhoneticsBlackwell1985; 1991; 1997; 2003; 2008
165George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html
69Tudor VianuStudii de stilisticăEditura Didactică și Pedagogică1968
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
7Sextil PușcariuMorfonemul și economia limbeiDR, VI, 211-2431929-1930pdf
8James Mark Baldwin
  • Darwin and the Humanities
  • Darwin și științele umaniste
Review Publishing Co.; Casa Editorială „Demiurg”1909; 2015 (trad.)

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: