Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Studii de stilistică

Autor:
Editura:Editura Didactică și Pedagogică
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 69

0Roxana Maria CrețuDinamica lexicului cromatic eminescian prin raportare la dicționarePhil. Ban., XIV (1), 168-1782020pdf
0Ana Ene
  • Imitația și creația lexicală în limba română contemporană
  • Lexical imitation and lexical creation in contemporary Romanian
Diacronia, 10, A1432019pdf.ro
pdf.en
1Luminița ChioreanRolul semantic din expresia referențială, strateg al sensului poeticDragoș, 76-852019pdf
1Ștefana DunceaStilistica limbii literare. Contribuţia lui Tudor VianuDragoș, 138-1462019pdf
0Elena Lavinia DiaconescuStylistic Aspects in Pseudo-kinegeticosELI, 20, 402017pdf
0Francisca Iulia Pieszczoch AirineiScurtă analiză textual-discursivă a unor fragmente din romanul „Băiatul drumului” de Vasile PosteucăAUS, 28 (1)2017pdf
html
0Gabriela Crăciun BuicanWays of discourse impersonalization in the case of Alexandru PhilippideJRLS, 11, 626-6292017pdf
html
0Gabriela Crăciun BuicanPhonetic Features in Alexandru Philippide’s PoetryELI, 20, 302017pdf
0Ioan MilicăRegistrul culinar: variație textuală și particularități stilisticeChivu, 341-3652017
1Magdalena IurescuValori temporal-aspectuale ale imperfectului în română şi italianăAUS, 28 (1)2017pdf
html
0Maria VoineaStylistic Structure in Calistrat Hogaş’s WorkELI, 20, 1432017pdf
0Ștefan GăitănaruLes codes de la langue et la dynamique du texte litteraire (I)ELI, 20, 452017pdf
1Adina Chirilă
  • Pentru o istorie a punctuației românești
  • Towards a history of the Romanian punctuation
Diacronia, 3, A332016pdf.ro
pdf.en
0Dana-Luminița TeleoacăFiguri de construcţie cu valoare stilistică în textul actual al rugăciunii creştine ortodoxePerspective, 2012016pdf
0Gabriela Crăciun BuicanSymbolic valences of the bell in Al. Philippide’s poetryJRLS, 9, 678-6822016pdf
html
0Gabriela Crăciun BuicanThe categories of the epithet in the poetry of Al. PhilippideLDMD, 4, 258-2642016pdf
html
0Valerica DraicaEminescu – the difusse religiosity (stylistic study)JRLS, 8, 296-2992016pdf
html
0Adela NovacTimp și temporalitate în creația viereanăCIL2015/L, 692015pdf
0Elena Lavinia Diaconescu GiurgiuThe Dimension of the Artistic Images in Odobescu’s PoemsELI, 16, 642015pdf
1Elena TrifanParticularităţi diafazice ale vorbirii personajelor din opera lui I.L. CaragialePhil. Ban., IX (2), 692015pdf
0Gabriela CrăciunAlexandru A. Philippide and the poetics of the unspokenJRLS, 7, 626-6322015pdf
html
0Gabriela CrăciunAlexandru A. Philippide and the Poetics of NegativityELI, 16, 412015pdf
2Ioan MilicăRecursul la metaforă în opera ştiinţifică a lui Sextil PușcariuCSP, I, 1092015pdf
1Ionel FuneriuCu G.I. Tohăneanu despre Tudor VianuPhil. Ban., IX (1), 1472015pdf
0Rodica RomanMeans of expression on the phonematic level in Rebreanu’s short proseGIDNI, 2, 278-2872015pdf
html
0Anda-Elena MoldovanStratégies du comique dans la pièce O scrisoare pierdutăELI, 14, 942014pdf
0Elena-Lavinia DiaconescuOdobescu’s Fairy Tales. Linguistic and Stylistic AspectsELI, 14, 63-692014pdf
1Gisèle VanheseSur la métaphore révélatrice dans la poésie de Lucian BlagaDiacronie–sincronie, II, 2312014pdf
0Mădălina DănciulescuParticularités diaphasiques du langage de Jupân Dumitrache dans la comédie O noapte furtunoasă (Éléments lexicaux et phraséologiques)SCOL, VII (1-2), 2982014pdf
html
2Dumitru IrimiaStudii eminescieneEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
4Ioan MilicăNoțiuni de stilisticăVasiliana ’982014
5Dana-Luminița TeleoacăStructuri poetico-retorice în textul psalmic modern: construcţii intensive şi tautologiceLRM, XXIII (7-8), 1282013pdf
0Elena-Lucia MaraEpitetul în poezia lui Ion Pillat. Cromatismul pillatianEITM, 5, 350-3602013pdf
html
0Ioan MilicăEminescu despre limbă şi literaturăLRM, XXIII (7-8), 402013pdf
1Ioan MilicăRecursul la argou în discursul parlamentar românesc contemporanArgotica, II2013pdf
0Valerica SporişLe champ stylistique adjectival. La descriptionEITM, 5, 317-3252013pdf
html
5Ioan MilicăLumi discursive
Studii de lingvistică aplicată
Editura Junimea2013html
0Ioan MilicăNorma argoticăArgotica, I, 134-1542012pdf
4Valerica SporișValenţe semantico-stilistice ale timpurilor verbale în limba română. Prezentul şi viitorul indicativuluiCCI, 2, 975-9842012pdf
html
1Valerica SporișValenţe semantico-stilistice ale timpurilor verbale în limba română. Perfectul indicativuluiStudia UPM, 13, 642012pdf
html
0Georgeta Colăcel(Re)Metaphorisation and Demetaphorisation in the Romanian Informatics LanguagePhil. Jass., VII (2), 177-1902011pdf
html
3Ioan MilicăAgresarea numelui în discursul publicMass-media..., 183-2042011pdf
1Claudia-Ileana SpineanuDimitrie Gusti: Metafora între „cuviinţă” şi „gust”Phil. Ban., IV (2), 80-882010pdf
html
0Delia CotârleaDas epische Präteritum und seine Übertragungsmöglichkeiten ins Rumänische. Versuch einer ÜbersetzungskritikBul. UTBv, 3, 1392010pdf
html
0Florina-Maria BăcilăAdjectivul dulce în volumul Osana, osana de Traian DorzAUT, XLVIII, 442010pdf
html
1Gabriela RaduTermeni sacardotali şi funerari în versiunea românească a EneideiPhil. Ban., IV (2), 45-552010pdf
html
2Ioan MilicăGrammaticalisation et expressivitéRRL, LV (3), 301-3122010pdf
html
0Ioan MilicăInternet Communication and Name ‘Aggression’SCOL, III (1-2), 1682010pdf
html
0Ioan MilicăLa norme argotiquePCMM, 2, 1622010pdf
0Ioan MilicăArgoul în discursul parlamentarControverse, II, 1552010pdf
1Livius Petru BerceaObservaţii asupra metaforei ArghezienePhil. Ban., IV (1), 77-872010pdf
html
0Cristinel MunteanuApplying Eugenio Coseriu’s Linguistic Organon to SynonymyPhil. Jass., V (2), 51-612009pdf
html
0Maria ChivereanuLa Typologie des figures rhétoriques dans la lyrique oraleELI, 5 (1), 1842009pdf
html
0Nicoleta GaborParticularităţi stilistice şi lexicale în romanul „Zahei orbul” de Vasile VoiculescuEITM, 3, 239-2522009pdf
html
21Ioan MilicăExpresivitatea argouluiEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
1Adrian RezeanuMetafora în toponimia urbanăLR, LVII (4), 536-5482008pdf
html
3Cristinel MunteanuExerciții de stil pe tema discursului repetatLRM, XVIII (5-6), 82008pdf
1Ioan MilicăNote privind unele construcţii condiţionale (I)AUI, LIV, 139-1472008pdf
0Lucia StoianEtymological Structure of Vocabulary in Vasile Voiculescu’s LostriţaSCOL, I (1-2), 2832008pdf
html
0Carmen NicolescuL’épithète dans la lyrique symboliste roumaineELI, 3 (1), 1032007pdf
html
0Constantin Manea, Rodica VeleaArgot and familiar terms derived from languages for specific purposesELI, 3 (1), 1822007pdf
html
1Liviu ȚeghiuStructuri stabile în cursul intensiv de limba românăAUT, XLV, 227-2312007pdf
html
0Alina MiuThe Stylistics of Prose Translation. A Case Study on Edgar Allan Poe’s ’The Masque of the Red Death’ELI, 2 (2), 2282006pdf
html
0Carmen NicolescuExpresivitatea epitetuluiELI, 2 (1), 2262006pdf
html
3Cristinel MunteanuForme ale discursului repetat ca tradiţii literare europene inserate în tradiţia lingvistică româneascăIdent. cult.2006pdf
html
2Adina ChirilăArgument pentru o reconsiderare a „stilului religios” în limba românăFrățilă, 157-1682005pdf
2Cristinel MunteanuObservaţii asupra funcţiilor sinonimelorAUI, LI, 291-2982005pdf
0Maria AldeaPremise pentru o cercetare stilistico-pragmatică a articolului hotărât în limba românăIanua, 4, 112003pdf
html
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].