Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Internet Communication and Name ‘Aggression’

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, III (1-2), p. 168
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:
  • The present study aims at revealing the stylistic values of some Romanian suffixes used to build up lexical families derived from the names of the contemporary politicians. As the online versions of newspapers and magazines allow readers to comment on the published articles, the newly developed means of verbal interaction (via internet) facilitates lexical creativity.
  • Cette étude se propose de mettre en évidence les valeurs stylistiques de certains suffixes roumains utilisés pour construire des familles de mots à partir des noms de politiciens contemporains. Etant donné que les éditions on-line des journaux et des revues permettent aux lecteurs de faire des commentaires aux articles respectifs, les nouveaux moyens d’interaction verbale (développement à travers l’Internet) facilitent la créativité lexicale.
Cuvinte-cheie:
  • Internet, communication, lexical family, suffix, creativity
  • Internet, communication, famille lexicale, suffix, créativité
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
83Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
69Tudor VianuStudii de stilisticăEditura Didactică și Pedagogică1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: