Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Valenţe semantico-stilistice ale timpurilor verbale în limba română. Perfectul indicativului

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 13, p. 64
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:The lexical and grammar classes develop typical stylistic values according to the semantic content and to the grammar status of each of them, these values are mainly highlighted by the spoken and literary registers. The verbal inflexion is very rich in Romanian and thus the semantic loading and the expressiveness of the verbs are very rich too, ranging from vitality to drama. On the temporal axis which is represented as an imaginary boundless continuous line, the present is placed between the past and the future. The semantic and stylistic deviations which the class of the verbs records are sometimes the result of the writer`s/ speaker`s subjective attitude, the latter takes into account his/her own temporal order and not the sequence of tenses, the reference tenses. The past, as reference tense, records a lot of temporal and aspectual meanings. If the speaker can use the present with a past meaning, some past tenses (the “imperfect” of politeness, the children`s “imperfect”, the instantaneous “perfect compus”) can replace the present at their turn. Among the perfect tenses, the Romanian “imperfect” has supremacy as regards the semantic and stylistic values.
Cuvinte-cheie:semantic and stylistic values, deictic, anaphoric, past/perfect, the Indicative Mood
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

67Gabriela Pană Dindelegan (coord.)Gramatica de bază a limbii româneUnivers Enciclopedic Gold2010; 2016
2Crina HerțegValori semantico-stilistice ale verbuluiAUA, 8 (1), 2622007html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
28Rodica ZafiuNarațiune și poezieAll2000
91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
20Dumitru IrimiaMorfo-sintaxa verbului românescEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1997
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
69Tudor VianuStudii de stilisticăEditura Didactică și Pedagogică1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: