Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Tratat de gramatică a limbii române. I. Morfologia

Autor:
Editura:Institutul European
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 91

0G.G. Neamțu, Lavinia Nasta, Diana-Maria RomanSubclasa substantivelor „semiindependente”. De la ipoteză la tezăDR, s.n., XXVI (1), 19-612021pdf
html
0Anca PetrescuDefinirea aspectului. Probleme și interpretăriPhil. Ban., XIV (1), 158-1672020pdf
0G.G. NeamțuStructuri morfematice ale formelor verbale sintetice – reprezentări pe orizontală vs pe verticalăDR, s.n., XXV (1), 16-352020pdf
html
1Ionuț PomianSubiectul şi complementul direct. Realizări atipiceDragoș, 224-2332019pdf
0Iulia-Maria SoareValues of the proforms in Romanian literatureGIDNI, 6, 268-2752019pdf
html
0Violeta ButiseacăIntensity operators in Romanian and SpanishDICE, XVI (1), 1752019pdf
0Anamaria Bianca Teușdea TonțAdjective pronominale interogative și relative ca proadjective – o certitudine?DR, s.n., XXIII (1), 902018pdf
0Anamaria Bianca Teușdea TonțObservaţii privind proformele din limba română contemporană. Calitatea de prosubstantive a cliticelor pronominale personaleClas. mod., 245-2572018pdf
html
0Cipriana-Elena PeicaO pledoarie pentru o gramatică oficială a limbii româneAUS, 30 (1), 49-532018pdf
0Lavinia Dălălău NastaArticolul şi categoria gramaticală a determinării – între afirmare şi negareClas. mod., 159-1682018pdf
html
0Magdalena IurescuEchivalenţe ale timpurilor prezumtivului românesc în limba italianăAUS, 30 (1), 233-2452018pdf
0Ștefan GăitănaruLe système de la quantification en roumainDICE, XV (2), 149-1602018pdf
html
0Cipriana ElenapeicaViews on the morphology and syntax concepts in the contemporary Romanian languageJRLS, 12, 385-3912017pdf
html
0Diana-Maria RomanDefinite determinative article or other morphemic status?!JRLS, 10, 640-6502017pdf
html
2Diana-Maria RomanInvariable and/or non-flexible words?!JRLS, 10, 651-6592017pdf
html
3Diana-Maria RomanNotes on suppletion in the contemporary Romanian languageStudia UBB, LXII (4), 2452017
0Florina-Maria BăcilăAdjectivul „divin” și categoria gramaticală a comparației în poezia lui Traian DorzStoichițoiu Ichim, 21-302017pdf
0G. G. NeamțuCâteva observații didactice și tehnice privind analiza elementară a frazeiDR, s.n., XXII (1), 72017pdf
html
0Alina-Maria UngureanuPronumele personale nedeterminative în limbile română și englezăGăitănaru, 3632016
0Ana-Maria MinuțObservații cu privire la clasa lexico-gramaticală a verbului în versiunea “Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (Manuscrisul 45)Găitănaru, 2902016
0Diana Maria RomanThe materialization and non-materialization of the same members of the specific grammatical categories upon conversion with regards to pronouns vs pronominal adjectivesCCI, 4, 253-2602016pdf
html
1Diana Maria Roman, Cristina BocoșThe romanian deictic particle -A to pronouns and pronominal adjectives – between allomorph of stem and flectiveGIDNI, 3, 516-5272016pdf
html
0Magdalena IurescuAspects of adjectival inflection in Psalms since 16th till 18th centuryGIDNI, 3, 488-5012016pdf
html
0Magdalena IurescuThe concept of aspect in Romanian specialty worksGIDNI, 3, 502-5152016pdf
html
0Alina UngureanuMorphological features of the adjective in Romanian and EnglishGIDNI, 2, 325-3322015pdf
html
3Ionuț PomianFuncțiile sintactice „interne” – o certitudine?DR, s.n., XX (1)2015pdf
html
0Ionuț PomianConcepţia lui G. G. Neamțu despre Predicatul nominalNeamțu, 5402015pdf
0Lizica Mihuț, Anca StoenescuSome Issues Regarding the Subject – Predicate RelationshipSIL5, 2972015pdf
0Maria-Laura RusControversial aspects of predicative verbsGIDNI, 2, 404-4092015pdf
html
3Roxana VieruSuperlativul în vechi texte româneştiCSP, II, 490-4972015pdf
1Roxana VieruStatutul lui foarteAUI, LXI, 2412015pdf
1Ștefan Găitănaru
  • Evoluția gradației adjectivale și adverbiale în limba română
  • The development of adjective and adverb grading in Romanian
Diacronia, 1, A52015pdf.ro
pdf.en
23Rodica Nagy (coord.)Dicționar de analiză a discursuluiInstitutul European2015
1Ion BărbuțăDiateza şi derivarea actanţială în limba românăBLM, 15-16, 32014-2015pdf
0Eugenia DodonAcordul articolului posesiv: normă şi uzLRM, XXIV (2), 452014pdf
0Florina-Maria BăcilăValori stilistice ale superlativului în lirica lui Traian DorzPhil. Ban., VIII (2), 1052014pdf
0Iuliana BoboacăThe Contextualization of Communication through DeixisELI, 14, 442014pdf
1Maria-Laura RusNeomogenitatea clasei adverbului şi problema conversiuniiStudia UPM, 17, 662014pdf
html
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
0Alexandru Laurențiu CohalAspecte stilistice şi sintactice ale gerunziului din unele naraţiuni oraleAUI, LIX, 201-2152013pdf
2Ionuț PomianObservații pe marginea conceptelor sintactice de procaz și profuncție în sintaxa limbii româneDR, s.n., XVIII (2), 120-1312013pdf
html
0Ionuț PomianAdnotări la gramatica grupările [prepoziţie+adjectiv], ca fenomenalizări ale predicaţiei secunde (I)Studia UPM, 14, 1062013pdf
html
3Martin MaidenThe Latin ‘third stem’ and its Romance descendantsDiachronica, 30 (4), 492-5302013
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
3Martin MaidenSupin şi participiu trecut în morfologia istorică a limbii româneDirecții, I, 112012pdf
4Valerica SporișValenţe semantico-stilistice ale timpurilor verbale în limba română. Prezentul şi viitorul indicativuluiCCI, 2, 975-9842012pdf
html
1Valerica SporișValenţe semantico-stilistice ale timpurilor verbale în limba română. Perfectul indicativuluiStudia UPM, 13, 642012pdf
html
1Anca-Patricia StoenescuInadecvări terminologice în gramatica limbii române actualePhil. Ban., V (2), 40-442011pdf
html
1Cristina Radu-GoleaGramatica termenilor cromatici româneştiStudia UPM, 11, 1262011pdf
html
1Florina-Maria BăcilăSuperlativul adjectivelor în volumul Locurile noastre sfinte, de Traian DorzAUT, XLIX, 692011pdf
html
0Mariana VârlanFormatii adjectivale recente derivate cu sufixele -izat, -at, -itAUG/XXIV, IV (1), 1962011pdf
0Silvia Madincea-PașcuIl supino (considerazione diacronica)Phil. Ban., V (1), 19-292011pdf
html
2Alexandru MeteaAtribut pronominal anticipat sau complement posesiv?AUT, XLVIII, 1962010pdf
html
1Alina-Paula NemțuțScurt istoric al cercetărilor care atestă existenţa supinului românescStudia UPM, 9, 982010pdf
html
0Ana-Maria MinuțDie grammatikalische Homonymie in der Flexion des Verbes im AltrumänischenAUI, LVI, 53-582010pdf
2Gabriela ScripnicL’étude de l’adverbe chipurile en tant que marqueur évidentielControverse, I, 1512010pdf
1George Bogdan ȚâraDubla exprimare a interlocutorului în traducerile textelor bibliceTDR, II, 91-982010pdf
html
0Ionuț PomianThe Semantic and Syntactic Relation between Subject and Predicate in Some Atypical StructuresELI, 6, 842010pdf
html
0Traian Marius TămagăThe Specific Features of the Voice among Other Grammatical Categories of the VerbELI, 6, 1212010pdf
html
0Valerica SporișAdjectivul în GALR. Studiu de cazDR, s.n., XV (1), 242010pdf
html
0Alina-Paula NemțuțThe Semantic Values of the Prepositions employed with the Romanian SupineSCOL, II (1-2), 1582009pdf
html
0Bianca-Stela BoularandLe Pronom on, élément incontournable de la rythmique jazzée dans « Voyage au bout de la nuit » de Céline (étude comparative avec les traductions roumaines)ELI, 5 (2), 2142009pdf
html
0Constantin-Ioan MladinL’interjection hai(de) – entre grammaticalisation et pragmaticalisation ?RRL, LIV (1-2), 185-1952009pdf
html
0Iuliana StanciuRepetitive Syntactic StructuresELI, 5 (1), 722009pdf
html
0Mariana FlaișerTipare distorsionate în formarea superlativului în limba română actualăDistorsionări, 147-1522009pdf
html
0Silvia Madincea-PașcuLe costruzioni relative infinitive in italiano e romenoPhil. Ban., III (2), 35-452009pdf
html
0Valerica SporișRolul stilistic al articolului în limba românăStudia UPM, 8, 1092009pdf
html
4Mihaela GheorgheLimba română. Probleme teoretice și aplicații
O introducere în sintaxa modernă a complementelor
Editura Universității Transilvania din Brașov2009
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
0Mariana FlaișerDestinul unor nume de profesii majoritare sau/şi minoritare în limba românăRom. major.2007pdf
html
0Constantin MilașAdverbul bine ca marcă dialogalăDR, s.n., XI-XII, 1612006-2007pdf
html
3Ionuț PomianModalizarea, predicativitatea și expresivitatea în construcțiile relative infinitivaleDR, s.n., XI-XII, 1932006-2007pdf
html
2Adrian ChircuAdverbul românesc şi sufixele diminutivaleIdent. cult.2006pdf
html
0Constantin-Ioan MladinDespre permanenţa unor distincţii conceptuale şi terminologice în clasificarea atributului din gramatica românească modernăELI, 2 (1), 732006pdf
html
3Elena DănilăProbleme de sinonimie morfologică în limba românăPhil. Jass., II (2), 17-242006pdf
html
7Maria IliescuL’article adjectival roumain: un exemple de récurrence typologique cycliqueRRL, LI (1), 159-1642006pdf
html
0Rodica AlbuOn the English Equivalents of Some Romanian Expressions of Modality. Theoretical and Practical IssuesPhil. Jass., II (1), 5-112006pdf
html
0Teodora GhivirigăRegimul prepoziţiilor în traducerile documentelor europene din engleză în românăComun. intercult.2006pdf
html
1Constantin-Ioan MladinDin nou despre predicativitatea modurilor nepredicative în gramatica românească. Perspective monografice şi atitudini interpretativeEITM, 1, 255-2652005pdf
html
0Elena Tamba Dănilă«Vechi» şi «nou» în problema unităţilor sintactice româneşti (cu privire specială asupra substitutului)AUI, LI, 73-882005pdf
0Elena Zgârcibabă-BogdanUnele considerații referitoare la verbul a trebuiLRM, XV (12), 562005pdf
1Maria Laura RusValori ale supinuluiStudia UPM, 4, 128-1372005pdf
html
1Maria-Magdalena JianuAlte realizări ale relației sintactice de coordonare. Coordonarea cumulativă și cea negativăDR, s.n., IX-X, 259-2662004-2005pdf
html
21Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
0Alexandrina GrădinaruEste “care v(re)a să zică” copulă verbală?AOU, XIV, 105-1202003pdf
html
1Constantin Ioan MladinCircumstanţialele în lingvistica românească modernă. Dinamica structurilor terminologiceAOU, XIV, 213-2242003pdf
html
0Dana ManeaValori contextuale ale imperfectului în limba română actualăAOU, XIV, 167-1802003pdf
html
0Elena ComesStatutul de semiauxiliar al verbului “a urma”AOU, XIV, 53-622003pdf
html
0Mihaela GheorgheConstrângeri sintactice în dinamica propozițiilor relative. Observații privind interpretarea relativului ceea ceAspecte, II2003pdf
html
0Silvia KriebInterjecții regente în vorbirea popularăDR, s.n., V-VI, 1872000-2001pdf
html
0Constantin-Ioan MladinAspecte ale terminologiei, cu privire specială asupra celei lingvistice, din perspectiva teoriei vocabularuluiAUA, 12000html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].