Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Limba română. Probleme teoretice și aplicații. O introducere în sintaxa modernă a complementelor

Autor:
Editura:Editura Universității Transilvania din Brașov
Locul:Brașov
Anul:

Cuprins:

Argument
• Delimitări conceptuale
  1. Gramatică și gramatici
  2. Concepte ale gramaticii moderne
• Sintaxa complementelor în română. Fișe de sinteză și aplicații
  3. Complemente matriciale
    3.1. Subiectul
    3.2. Complementul direct
    3.3. Complementul secundar
    3.4. Complementul indirect
    3.5. Complementul prepozițional
    3.6. Numele predicativ
    3.7. Complementul predicativ al obiectului
  4. Complemente nematriciale
    4.1. Complementul de agent
    4.2. Complementul posesiv
    4.3. Complementul comparativ
    4.4. Predicativul suplimentar
    4.5. Sintaxa complementelor. Note
5. Teste complexe
Bibliografie

Coperta:

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 16

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
13Camelia StanCategoria cazuluiEditura Universităţii din Bucureşti2005
59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
21Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
8Alexandra CornilescuComplementation in English
A Minimalist Approach
Editura Universității din București2003; 2012html
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
26Alexandra CornilescuConcept of modern grammar
A generative grammar perspective
Editura Universității din București1995
3Corina Cilianu-LascuTematizare și Dislocare Stîngă în română și francezăSCL, XL (3), 2131989
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
45Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999
87Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].