Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

«Vechi» şi «nou» în problema unităţilor sintactice româneşti (cu privire specială asupra substitutului)

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LI, p. 73-88
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Vue l’évolution de la théorie grammaticale moderne, on ne peut plus accepter, en tant qu’unités syntactiques de la langue roumaine, seulement la phrase simple (la proposition), la partie de phrase, la phrase complexe, le substitut et le texte, mais on considère qu’une étape supérieure est constituée par la nécessité d’une nouvelle unité syntactique (au noyau substitut nom en vocatif), individualisée par la syntagme terminologique unité vocativale incidente (îmbinare vocativală incidentă). Celle-ci peut être actualisée par les structures de type nom en vocatif à divers déterminations (aux subordonnés directs, surtout, l’attribut par exemple, frumoasă fată à l’apposition par exemple, prietene, Ştefane ou à d’autres genres de subordonnés indirects, il y a même une structure anacoluthique au noyau nom en vocatif par exemple, Andrei şi cu care mai sînteţi acolo).
L’unité vocativale incidente (îmbinare vocativală incidentă), qui apparait toujours dans le plan de l’incidence, se forme en tant qu’unité syntactique de «rang» supérieur, structurable de point de vue grammatical elle peut inclure aussi d’autres unités syntactiques (la proposition, la partie de phrase, la phrase complexe, le substitut), ayant information sémantique propre, à la différence du substitut qui n’est pas structurable de point de vue grammatical, mais possède d’information sémantique (qu’il prend de la proposition, de la phrase, du texte). Toutes les caractéristiques mentionnées justifient l’existence de cette nouvelle unité syntactique, la réunion vocativale incidente (îmbinare vocativală incidentă).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 12

62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
19Aurelia MerlanSintaxa limbii române
Relaţii sintactice şi conectori
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001
91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
45Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999
3Carmen VladCategoria gramaticală a persoanei la substantivSCL, XXI (3), 2751970
1Corneliu DimitriuObservații în legătură cu folosirea cuvîntului cel(a) în Cazania a doua a lui CoresiAUI, XV, 411969
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
1I. RizescuObservații asupra topicii vocativuluiLR, XII (6), 6121963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: