Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Concepţia lui G. G. Neamțu despre Predicatul nominal

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 540
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:Our article describes, the concept of nominal predicate as it appears in G. G. Neamțu`s perspective, knowing that, in the large frame of his theories, the syntax of Romanian does not dispose of any inventary of copulative verbs, because the two constituents of the so-called nominal predicate function, in every context, as two distinctive syntactic positions due to their semmantical and grammatical features specific to each terms in part (T1 –„the copula verb” and T2 –„the subjective predicative complement”). The author focuses especially upon the fact of proving that a fi is, semmantically, a full-verb, whatever context it occurs in. Therefore, our goal is to examine the aplicability of this model of dissociated analysis by means of a contrastive perspective compared with the present academic perspectives in GALR and GBLR.
Cuvinte-cheie:
  • predicat nominal, nume predicativ, verb copulativ, adjunct verbal primar, adjunct verbal derivat
  • nominal predicate, subjective predicative complement, objective predicative complement, copulas
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 14

41G. G. NeamțuStudii și articole gramaticaleNapoca Nova2014
33Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
46G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
5Petru ZugunCuvântul
Studiu gramatical
Editura Științifică și Enciclopedică1983
4G. G. NeamțuÎn problema « predicatului nominal »LR, XXVIII (5), 4871979
7G. G. NeamțuTermeni regenți pentru determinanții (complementele) predicatului nominalCL, XVII (1), 511972
7G. G. NeamțuDespre auxiliare. Cu privire specială la „a fi”CL, XVI (2), 3551971
32Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970
6Elena NeagoeObservații asupra definiției verbului copulativCL, XIV (1), 951969

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: