Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Adjective pronominale interogative și relative ca proadjective – o certitudine?

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XXIII (1), p. 90
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 13

4G. G. NeamțuCâteva observații privind sintagmele posesive/genitivale cu „al” + în limba românăFelecan, 1272011
3Maria Vulișici AlexandrescuDespre proforme în GALRDR, s.n., XV (1), 182010pdf
html
33Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela NedelcuMorfosintaxa limbii române
Sinteze teoretice și exerciții
Editura Universității din București2010
14Mihaela MunteanuSemantica textului şi problema referinţei nominaleAccent2006
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
30Dumitru NicaTeoria părților de vorbire
Aplicații la adverb
Junimea1988
3G. G. NeamțuCuvinte relative-exclamativeLR, XXXIV (2), 1081985
1G. G. NeamțuPronume, adjective pronominale și adverbe exclamativeLR, XXXIII (6), 4681984
26G. GruițăAcordul în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1981
33Maria Manoliu-ManeaSistematica substitutelor din româna contemporană standardEditura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: