Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre proforme în GALR

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XV (1), p. 18
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The study analyses how certain lexemes like asemenea, aşa, atare, anume, astfel (de), altfel (de), gata, cum, oricum, fiecum, cumva etc. are classified morphologically and syntactically by GALR when thay occureither in the verb phrase as adverbial pro-forms or in the noun phrase as adjectival pro-forms. GALR introduces the class of substitutes, but does not make use of them when discussing the three syntactic functions likely to be discharged in a noun phrase. The Attribute is considered to be expressed by invariable adjectives of adverbial origin while the Subject Complement/Predicative Adjunct by „pronominal” adverbs. We suggest that the lexemes mentioned should be treated uniformly as adjectival pro-forms or pro-adjectives when they have any of the three syntactic functions.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 9

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
30Dumitru NicaTeoria părților de vorbire
Aplicații la adverb
Junimea1988
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
19Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Sintaxa
Junimea1983
9G. G. NeamțuUn nominativ prodativalCL, XXVII (1), 551982

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: