Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Adnotări la gramatica grupările [prepoziţie+adjectiv], ca fenomenalizări ale predicaţiei secunde (I)

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 14, p. 106
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:The objective of our paper is to return in question and to reevaluate those complex syntactic constructions organized after the pattern [Preposition+Adjective], phrases also known as syntactic monsters, in the terminology proposed by D.D. Draşoveanu. The following objective is to argue, by means of current analysis tools, that these constructions represent, in Romanian, phenomena of secondary predication, therefore secondary predicates, beside many other syntactic constructions, such as: non-finite constructions, the predicative, the comparative object, apposition.
Cuvinte-cheie:syntactic constructions – „syntactic monsters”: non-finite constructions, the predicative, the comparative object, apposition; secondary predication
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 17

67Gabriela Pană Dindelegan (coord.)Gramatica de bază a limbii româneUnivers Enciclopedic Gold2010; 2016
3Ligia Stela FloreaPrédication seconde, complexité constitutive et limites de la phrase simpleSCL, LIX (1), 932008html
2Ligia Stela FloreaPrédication seconde, complexité constitutive et limites de la phrase simpleSCL, LIX (2), 3492008html
19Mioara AvramStudii de sintaxă a limbii româneEditura Academiei2007
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
3Gabriela Pană DindeleganAspecte ale substantivizării în româna actuală. Forme de manifestare a substantivizării adjectivuluiAspecte, II2003pdf
html
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
12Mihaela SecrieruCumulul de funcţii sintactice în limba română
(“elementul predicativ suplimentar”)
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
21Ștefan HázyPredicativitatea
Determinare contextuală analitică
Dacia1997
46G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
32Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: