Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Valori contextuale ale imperfectului în limba română actuală

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XIV, p. 167-180
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:Starting from the basic semantic features of the Romanian past tense (rom. imperfect), the present article presents some contextual meanings of this form of the verb. The relationship between the aspectual feature [- perfective] and the status as anaphoric tense, on the one hand, and the “flexibility” of the Romanian past tense (rom. imperfect), on the other, is highlighted, while showing that this tense – the tense of storytelling – carries complex significances in certain contexts.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
63Ion CoteanuGramatica de bază a limbii româneAlbatros; Garamond1982; 1993, 1995
40Valeria Guțu RomaloMorfologie structurală a limbii române
(Substantiv, adjectiv, verb)
Editura Academiei1968
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: