Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Superlativul adjectivelor în volumul Locurile noastre sfinte, de Traian Dorz

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLIX, p. 69
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:The purpose of the current article is to analyze some aspects regarding the superlative of Adjectives in the poems from the volume Locurile noastre sfinte, by Traian Dorz – a book which comprises not only religious, historical or patriotic poems, but also essays dedicated to the national-Christian values of the Romanian spirituality. We had in view some expressive means of rendering the Absolute Superlative (for example, the use of Adverbs formed, by conversion, from Adjectives or from the negative form of Verbs in the Supine Mood, the use of the prefix prea- or of Noun syntagms with the inherent idea of maximum intensity etc.), highlighting their role in setting the lyric frame of Traian Dorz – a contemporary Romanian poet, unfortunately not so well known, who wrote thousands of poems of mystic insight and numerous volumes of memoirs and religious meditation.
Cuvinte-cheie:comparație, intensitate, superlativ, adjectiv, adverb, prefix, gramatică, stilistică, poezie mistico-religioasă
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
2Gh. D. TrandafirObservații asupra unor puncte de vedere noi despre categoria comparațieiLR, XXXVII (2), 1711988
14Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Numele și pronumele. Adverbul
Junimea1987
54Dumitru IrimiaStructura stilistică a limbii române contemporaneEditura Științifică și Enciclopedică1986
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
1Gh. D. TrandafirAspecte controversate ale categoriei comparației în româna contemporanăLR, XXVI (1), 231977
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: