Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Structura gramaticală a limbii române. Numele și pronumele. Adverbul

Autor:
Editura:Junimea
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 14

0Mădălina Botez StănescuSpecializarea şi pragmaticalizarea deicticului temporal acuşi. Aspecte ale utilizării lui în MoldovaSCL, LXXI (2), 199-2102020pdf
0Anamaria Bianca Teușdea TonțObservaţii privind proformele din limba română contemporană. Calitatea de prosubstantive a cliticelor pronominale personaleClas. mod., 245-2572018pdf
html
2Georgiana Lungu-BadeaNote cu privire la traducerea numelor proprii literareSTR, I., 251-2662017pdf
5Carmen Mîrzea VasileThe Position of the Light Adverbials şi, cam, mai, prea, and tot in the Verbal Cluster: Synchronic Variation and Diachronic ObservationsDVR, 385-4162015
0Cristina Corla HanțA problematic structure: “în juru-mi”GIDNI, 2, 559-5652015pdf
html
0Cristina Corla HanțObservații privind anularea regimului prepozițional în limba română – structura împotriva meaVariația, 1, 312015pdf
0Mihaela SecrieruG. G. Neamţu şi Predicatul în limba românăNeamțu, 580-5882015pdf
1Eugen MunteanuIn memoriam D. Irimia. O evocareDiaspora cult.2013pdf
html
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
1Florina-Maria BăcilăSuperlativul adjectivelor în volumul Locurile noastre sfinte, de Traian DorzAUT, XLIX, 692011pdf
html
0Olga Șișcanu-BozComportamentul gramatical al adverbelor în limba românăBLM, 11, 165-1692010pdf
html
0Ana-Maria MinuțInterrelaţia sistem lexical – sistem gramatical în concepţia Profesorului Dumitru IrimiaAUI, LV, 167-1732009pdf
0Dana-Marina DumitriuLe Vocatif – cas hors du système flexionnel du roumain?Ident. cult.2006pdf
html
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].