Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

G. G. Neamţu şi Predicatul în limba română

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 580-588
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[G. G. Neamţu and The Predicate in the Romanian Language]
The work of the distinguished professor and linguist G.G. Neamţu Predicatul în limba română (The Predicate in the Romanian Language) has the essential attribute of being an authentic contribution to the Romanian syntactical theories regarding the syntactical meta-concept of the predicate. It is a generic statement the fact that all Romanian syntax experts have expressed their opinions regarding the hot points of the traditional Romanian syntactical theories, but in fact all the aspects of the Romanian syntax starting from the existing of such points of contradiction have an evolutive theoretical history, all of them were of interest, were theoretical challenges and have received the most interesting and contradictorial solutions and the problem of the nominal predicate with the underlying predicativity or non-predicativity of the verb to be was a controversial subject and represents and will represent for all researchers a point of interpretative contradiction. Important theories and thesis of the Romanian syntax are built on this pillar of the copulative verb. If we would try to read any of the Romanian thesis by letting this central theory behind, we would notice that the whole syntactical architecture of this thesis would collapse struck by non-intelligibility.
Cuvinte-cheie:
  • predicativitate, verb copulativ, predicat nominal, sintaxă
  • predicativity, copulative verb, nominal predicate, syntax
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 14

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
12Mihaela SecrieruCumulul de funcţii sintactice în limba română
(“elementul predicativ suplimentar”)
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001
14Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Numele și pronumele. Adverbul
Junimea1987
46G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
4G. G. NeamțuÎn problema « predicatului nominal »LR, XXVIII (5), 4871979
2Petru ZugunPărțile de propozițieCL, XXIII (1), 1031978
11Vasile ȘerbanTeoria și topica propoziției în româna contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974
8D. D. DrașoveanuSintagma „verb + adjectiv” – o certitudine?CL, XVIII (2), 2651973
7G. G. NeamțuTermeni regenți pentru determinanții (complementele) predicatului nominalCL, XVII (1), 511972
7D. D. DrașoveanuO categorie sintactică – unicitateaCL, XVI (2), 3251971
7G. G. NeamțuDespre auxiliare. Cu privire specială la „a fi”CL, XVI (2), 3551971
7D. D. DrașoveanuUn acord discutabilCL, XV (2), 3071970
6Elena NeagoeObservații asupra definiției verbului copulativCL, XIV (1), 951969
7D. D. DrașoveanuObservații asupra cuvintelor relaționaleCL, XIII (1), 191968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: