Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

In memoriam D. Irimia. O evocare

Autor:
Publicația: Diaspora culturală românească – paradigme lingvistice, literare și etnofolclorice
ISBN:978-606-540-037-5
Editori:Daniela Butnaru, Elena Dănilă, Amalia Drăgulănescu, Ofelia Ichim, Cecilia Maticiuc
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 8

100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
20Dumitru IrimiaMorfo-sintaxa verbului românescEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1997
14Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Numele și pronumele. Adverbul
Junimea1987
54Dumitru IrimiaStructura stilistică a limbii române contemporaneEditura Științifică și Enciclopedică1986
19Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Sintaxa
Junimea1983
39Dumitru IrimiaLimbajul poetic eminescianEditura Junimea; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1979; 2013html
19Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Verbul
Junimea1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: