“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

In memoriam D. Irimia. O evocare

Author:
Publication: Diaspora culturală românească – paradigme lingvistice, literare și etnofolclorice
ISBN:978-606-540-037-5
Editors:Daniela Butnaru, Elena Dănilă, Amalia Drăgulănescu, Ofelia Ichim, Cecilia Maticiuc
Publisher:Editura Alfa
Place:Iași
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 8

100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
20Dumitru IrimiaMorfo-sintaxa verbului românescEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1997
14Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Numele și pronumele. Adverbul
Junimea1987
54Dumitru IrimiaStructura stilistică a limbii române contemporaneEditura Științifică și Enciclopedică1986
19Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Sintaxa
Junimea1983
39Dumitru IrimiaLimbajul poetic eminescianEditura Junimea; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1979; 2013html
19Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Verbul
Junimea1976

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: