“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Structura gramaticală a limbii române. Numele și pronumele. Adverbul

Author:
Publisher:Junimea
Place:Iași
Year:

Citations to this publication: 14

0Mădălina Botez StănescuSpecializarea şi pragmaticalizarea deicticului temporal acuşi. Aspecte ale utilizării lui în MoldovaSCL, LXXI (2), 199-2102020pdf
0Anamaria Bianca Teușdea TonțObservaţii privind proformele din limba română contemporană. Calitatea de prosubstantive a cliticelor pronominale personaleClas. mod., 245-2572018pdf
html
2Georgiana Lungu-BadeaNote cu privire la traducerea numelor proprii literareSTR, I., 251-2662017pdf
5Carmen Mîrzea VasileThe Position of the Light Adverbials şi, cam, mai, prea, and tot in the Verbal Cluster: Synchronic Variation and Diachronic ObservationsDVR, 385-4162015
0Cristina Corla HanțA problematic structure: “în juru-mi”GIDNI, 2, 559-5652015pdf
html
0Cristina Corla HanțObservații privind anularea regimului prepozițional în limba română – structura împotriva meaVariația, 1, 312015pdf
0Mihaela SecrieruG. G. Neamţu şi Predicatul în limba românăNeamțu, 580-5882015pdf
1Eugen MunteanuIn memoriam D. Irimia. O evocareDiaspora cult.2013pdf
html
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
1Florina-Maria BăcilăSuperlativul adjectivelor în volumul Locurile noastre sfinte, de Traian DorzAUT, XLIX, 692011pdf
html
0Olga Șișcanu-BozComportamentul gramatical al adverbelor în limba românăBLM, 11, 165-1692010pdf
html
0Ana-Maria MinuțInterrelaţia sistem lexical – sistem gramatical în concepţia Profesorului Dumitru IrimiaAUI, LV, 167-1732009pdf
0Dana-Marina DumitriuLe Vocatif – cas hors du système flexionnel du roumain?Ident. cult.2006pdf
html
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].