Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Inadecvări terminologice în gramatica limbii române actuale

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, V (2), p. 40-44
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:The purpose of this work is to highlight the possible difficulties which can appear in the process of implementing of some new orientations in the actual Romanian Grammar. The study refers to a various terminology used in grammar to name some components in the structure of some tenses and moods: să from Conjunctive, aş, ai, ar etc.from the Conditional and the particle fi from both tenses and from Perfect Infinitive too. In our opinion, all these forms must be included in a single word: morpheme.
Cuvinte-cheie:gramatică, morfologie, particulă, morfem
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

394Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
90Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
212Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
223Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: