Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Semantic Values of the Prepositions employed with the Romanian Supine

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, II (1-2), p. 158
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:
  • The aim of this article is to offer an inventory of the Supine prepositions in Romanian, underlining their values in different contexts. Owing to the fact that the preposition de is considered the marker of the Supine and is one of the most frequently employed, we wish to stress its distinct status from one case to another (morpheme, preposition, postposition, thematizer). Further on, we are going to describe other prepositions: the simple units din, după, în, la, pe, pentru, prin, the compound prepositions de la, pe la, până la, pe lângă and the prepositional phrases înainte de and în afară de. We shall discuss their behavior depending on the context and to this purpose we shall use Romanian literary texts.
  • Le but de cet article est d’offrir un inventaire des prépositions du supin en roumain, en soulignant leurs valeurs en divers contextes. Etant donné le fait que la préposition de est considérée la marque du supin et en représente l’une des plus fréquemment utilisées, nous voulons mettre en évidence son statut différent d’un cas à l’autre (morphème, préposition, postposition, thématiseur). Nous decrirons ensuite les autres prépositions: les unités simples din, după, în, la, pe, pentru, prin, les prépositions composées de la, pe la, până la, pe lângă et les locutions prépositionnelles înainte de et în afară de. Nous discuterons aussi leur comportement en fonction du contexte et nous utiliserons à cette intention les textes littéraires roumains.
Cuvinte-cheie:
  • supine, morpheme, preposition governed by the head, preposition with adverbial meaning, semantic equivalence
  • supin, mophème, préposition exigée par le régent, préposition au sens circonstanciel, équivalence sémantique
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 10

7G. G. NeamțuObservations sur le statut morphologique du participe et du ‘supin’ en roumainStudia UBB, LI (2)2006
395Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
223Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
49Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
2. Contribuții socioculturale
Editura Științifică și Enciclopedică1978

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: