Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Funcțiile sintactice „interne” – o certitudine?

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XX (1)
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:Subordination represents a modality of expressing a syntactic relation between two terms, one subordinated and a governing one. The present study approaches the mechanisms that lie at the basis of expressing the semantic category of modality, epistemic, deontic or appreciative by means of using the nonfinite verbal forms. These mechanisms, materialized by the presence of grammatical, lexical or prosodic markers, can be reflected especially in topicalized and focused syntactic constructions constituted around a nonfinite VP (infinitive, gerund, past participle or supine) capable to express a modal content either only by its presence in the limits of an enunciation, or when it is combined with different types of modal markers.
Cuvinte-cheie:
  • subordonare, internalizare, funcţie sintactică intern(ă)
  • subordination, internalization, cognate syntactic function
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 11

5Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’objet interne en roumain: description, évolution et comparaison entre les langues romanesLFR26, II, 1472013
67Gabriela Pană Dindelegan (coord.)Gramatica de bază a limbii româneUnivers Enciclopedic Gold2010; 2016
2Daiana FelecanComplementele în limba română actuală
Elemente de sintaxă şi funcţionare discursivă
Editura Tritonic; Editura Mega2010; 2011
33Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
99Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005
62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
22Alexandru GraurGramatica aziEditura Academiei1973

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: