Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Controversial aspects of predicative verbs

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 2, p. 404-409
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:In Romanian grammar the classification of verbs and moods in predicative and non-predicative generated a series of controversial issues, such as confusion among predicative verbs/ copulative verbs/ predicative auxiliaries. The primary opposition predicative/ non-predicative reflects a double determination: the first one referring to verbs, the second one referring to moods. In order to understand the implication of such controversies, we shall discuss about three aspects: identification of predicative marks, definition of predicative category from a syntactic point of view.
Cuvinte-cheie:predicative, mood, verb, syntactic, copulative verb
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
21Ștefan HázyPredicativitatea
Determinare contextuală analitică
Dacia1997
46G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
8D. D. DrașoveanuSintagma „verb + adjectiv” – o certitudine?CL, XVIII (2), 2651973

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: