Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Diateza şi derivarea actanţială în limba română

Autor:
Publicația: Buletin de lingvistică, 15-16, p. 3
p-ISSN:1857-1948
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Elena JunghietuDerivarea – procedeu de formare a verbelor de comportamentLRM, XXVIII (7-8), 128-1392018pdf
html

Referințe în această publicație: 7

14Camelia UșureluCategoria factitivului în limba românăEditura Universității din București2005
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
44Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
2Flora ȘuteuObservații asupra diatezeiSCL, XXXVI (3), 2621985
3Gabriela Pană DindeleganConsiderații pe marginea unor discuții despre diatezăLR, XVII (4), 3191968
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: